Till innehållet
Nyheter

Augusti kommer att bli den bästa månaden på bostadsmarknaden i Finland i år


Enligt Jukka Rantanen, vd för fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem, har konsumenterna återvänt till bostadsmarknaden i Finland efter att juli månad var lugn. Mätt i antalet affärer kommer augusti att ligga på minst samma nivå som maj och juni och bli en relativt bra månad för bostadshandeln. Det stora utbudet stöder en positiv utveckling på bostadsmarknaden.

– Augusti ser ut att bli den bästa månaden på bostadsmarknaden i år. Nu ser det ut som om det värsta så sakteliga börjar vara över för bostadsmarknaden och som om antalet affärer börjar normaliseras senast i början av nästa år, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, hoppfullt.

– Läget har varit tufft på bostadsmarknaden i Finland redan i ungefär ett år. Nu finns det dock lite hopp i luften även enligt ekonomerna. I slutet av året förväntas situationen bli bättre för privathushållen, när räntorna slutar att stiga och inflationen avtar. Konsumenternas köpkraft har slutat att försämras och börjat återhämta sig, tack vare att löneförhöjningar genomfördes i många branscher i våras och att inflationstakten har avtagit.

– Vad gäller ECB:s eventuella räntehöjningar verkar hälften av ekonomerna tro att ECB höjer räntorna ytterligare en gång med 0,25 procent, och hälften förutspår att det inte blir några fler räntehöjningar. Det råder större enighet i fråga om inflationsutvecklingen, den förväntas minska avsevärt nästa år. Sparbanksgruppens prognos är att inflationen i Finland kommer att vara 6,2 procent i år och 2,5 procent nästa år, säger Rantanen.

– Det finns dock fortfarande många sådana hotfulla moln på himlen som har en direkt inverkan på bostadsmarknaden, och därför är det svårt att göra en prognos. Totalt sett är de ekonomiska utsikterna fortsatt svaga och konsumenternas förtroende och avsikter att köpa bostad ligger på en låg nivå. De ekonomiska nyheterna samt ränte- och inflationsprognoserna har enorm betydelse för bostadsköparna, och köparna följer dem betydligt mer noggrant än tidigare.

Ingen köprush efter studentlyor i universitetsstäderna denna sommar heller

– Åtminstone tills vidare verkar coronan ha förändrat bostadsmarknaden permanent så till vida att det inte heller denna sommar var någon köprush efter enrummare då antagningen av studerande var klar. Före coronan var det alltid en tydlig topp i efterfrågan på små bostäder i början av juli i universitetsstäderna, säger Rantanen. – Efter coronan har distansstudier och nätbaserad undervisning blivit en permanent del av studierna i många ämnen. Detta har möjliggjort att många studier kan avläggas även på hemorten, och därför har studerandena och deras föräldrar inte längre haft samma behov av att skaffa studentlyor. Samma fenomen förekommer även på marknaden för hyresbostäder.

– Juni och juli har traditionellt alltid varit bra månader för bostadshandeln, och i augusti har antalet affärer varit färre. I augusti har mäklarna fokuserat på att utöka sina säljlager, som har krympt under sommaren. Från september och framåt har bostadsmarknaden vanligen tagit fart på nytt och antalet affärer återgått till en god nivå. I år har så inte varit fallet. I juli var det exceptionellt lugnt i fråga om antalet bostadsaffärer, men däremot inkom ett stort antal nya säljobjekt. När mäklarna återvände från semestern tog därför försäljningen av bostäder god fart redan från början av augusti. Detta är också en anledning till att augusti kommer att bli en bra månad på bostadsmarknaden i Finland, säger Rantanen.

Nu är tre månaders euribor ett tryggt val som referensränta på bolån

– Det är ingen idé att skjuta upp ett bostadsbyte eller -köp i hopp om att räntorna ska gå ned. Nu borde bostadsköparna utnyttja det exceptionellt stora utbudet och det faktum att bostadspriserna har gått ned avsevärt på vissa orter. Till exempel var priserna på begagnade höghuslägenheter i huvudstadsregionen förra månaden i genomsnitt 14 procent lägre än i juli i fjol.

– Många tänker inte på att bostadshandeln börjar ta fart igen senast när räntorna börjar sjunka. Då är säljarna inte längre villiga att diskutera bostadspriserna och andra köpevillkor på samma sätt som nu. Därför är nu ett utmärkt tillfälle att förhandla om intressanta objekt. Om du nu hittar en bra bostad och lyckas förhandla till dig bra köpevillkor och dessutom ett bra pris sett till dina förväntningar, kan du med fördel binda lånet till tre månaders euriborräntan. Med ditt bolån förlorar du då inte, även om räntorna nu skulle sjunka, säger Rantanen.

– Förväntningen just nu är att räntorna kan gå ned lite. Någon avsevärd nedgång jämfört med nuvarande räntenivå väntas dock inte, om det då inte sker någonting riktigt stort i ekonomin, till exempel en totalt ekonomisk krasch. I så fall skulle ECB genom sin räntepolitik tvingas sänka räntorna till en riktigt låg nivå igen.

– En grundläggande indikator på en sund ekonomi är att också lånade pengar har sitt pris. Den nästan tio år långa perioden med nollränta berodde på ett långvarigt behov av att stimulera ekonomin, och det var inte normalt.

Källa: Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL prisuppföljningstjänst

Ta kontakt så diskuterar vi ämnet mer ingående:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Muita uutisia