Till innehållet

Sakkunnig förmedling av skogsfastigheter i hela Finland

Visste du att du får sakkunnig och heltäckande service från Sb-Hem även vid försäljning och köp av skogsfastigheter. Vi har branschens bästa verktyg för värdering av skogsfastigheter och framgångsrik handel.  

Nu är det en utmärkt tid att sälja skogsfastigheter, eftersom efterfrågan på dem ökar kraftigt i Finland. Vi säljer din skogsfastighet med anbudstid för att garantera bästa möjliga pris på skogsfastigheten. Ta kontakt med oss och fråga mer! 

Tänker du sälja din skogsfastighet?

Om du överväger att sälja din skogsfastighet och vill försäkra dig om en lyckad affär och bästa möjliga köpesumma, kontakta oss. Du kan lita på att vi sköter försäljningsprocessen som kräver specialkompetens från början till slut på ett ändamålsenligt och säkert sätt.  

När du låter oss hjälpa dig med försäljningen, behöver du inte oroa dig för rätt prissättning eller för lagstiftningen om handel med skogsfastigheter. Vi tar på oss ansvaret för dessa saker.  

Vad sägs om att genast lägga ut din skogsfastighet till salu – med anbudstid för bästa pris? Kontakta oss(Du dirigeras till en annan tjänst)!

Överväger du att köpa en skogsfastighet? 

Vi hjälper dig att hitta lämpliga köpobjekt, vare sig du köper din första skogsfastighet eller utökar ditt befintliga skogsinnehav.   

Skogsfastighetsaffärer åtföljs av flera detaljer som kräver specialkompetens och som vi har utmärkta kunskaper om. Du får sakkunnig och tillförlitlig hjälp med att hitta skogsfastigheter, besöka objekt och lämna köpeanbud. När du gör skogsfastighetsaffärer med oss kan du lita på att allt går säkert till och i enlighet med dina intressen. 

Kontakta oss(Du dirigeras till en annan tjänst) om du överväger att köpa en skogsfastighet!