Till innehållet

För Sb-Hem är ansvarsfullhet små och stora handlingar

För oss i Sb-Hem-kedjan är ansvar en väsentlig del av vårt dagliga arbete och vår verksamhet. I vårt ansvarsprogram har vi fastställt exakt och konkret hur vårt ansvarsfulla verksamhetssätt avspeglas i relationen till våra kunder, miljön och ekonomin.  

Vårt ansvarsprogram är ett viktigt rättesnöre för alla företagare och anställda hos Sb-Hem. Vårt mål är att vårt ansvarsfulla verksamhetssätt och kedjans värderingar ska synas i alla våra handlingar och vår dagliga kundservice.  

För Sb-Hem är ansvarsfullhet små och stora handlingar, som är bra för våra kunder, vår arbetsgemenskap, vårt företag och miljön. Sp-Hems kunder blir en del av Taimiteko-projektet (plantgärning) i samband med ett bostadsköp. Som tack för ett bostadsköp planterar vi i kundens namn en planta i samarbete med 4H-förbundet.(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst) Genom att plantera en planta sysselsätter man en ung person och det uppkommer ny skog i Finland.

Den grundläggande utgångspunkten för vår verksamhet är att vi behandlar alla människor, kunder, mäklare och samarbetspartner respektfullt och jämlikt. Vi tar på många olika sätt hand om våra företagares och anställdas arbetsförmåga och välbefinnande samt deras kontinuerliga professionella utveckling.  

I vår verksamhet följer vi förmedlingslagstiftningen samt den anvisning om god förmedlingssed som utarbetats av Centralförbundet för Fastighetsförmedling. Vi prutar inte på detta under några omständigheter. 

Om du söker ett ansvarsfullt fastighetsförmedlingsproffs som kan hjälpa dig att sköta dina bostads- eller fastighetsaffärer, kontakta oss(Du dirigeras till en annan tjänst)

Ansvarsfullheten styrs av värden 

De värden som bestäms gemensamt av alla företagare och anställda i vår riksomfattande fastighetsförmedlingskedja är kundorientering, samarbete, tillförlitlighet och resultatinriktning. Det är utifrån dessa värden som vi arbetar, hjälper våra kunder att förverkliga sina bostadsdrömmar och främjar en ansvarsfull fastighetsförmedling i Finland.  

Våra viktigaste ansvarsteman  

Sb-Hems viktigaste ansvarsteman är Ansvarsfull kundservice, Ansvarsfull företagskultur, God förvaltning, Lokal ansvarsfullhet och Miljömässig hållbarhet.  

Under dessa teman finns de konkreta verksamhetssätt som vi bestämt tillsammans. Genom att följa dem tar vi vårt sociala, ekonomiska och ekologiska ansvar som företag och samhällsaktör. Våra ansvarsteman stöder FN:s globala mål för en hållbar utveckling som är uppdelade under ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. 

Ansvarsfullheten återspeglas i vårt dagliga arbete 

Vi tar ett ekonomiskt samhällsansvar till exempel genom att undvika grå ekonomi och betala skatt på ett korrekt sätt, satsa på företagarrekrytering av hög kvalitet och välja pålitliga samarbetspartner som idkar en lönsam affärsverksamhet och arbetar ansvarsfullt. Vi ser till att alla Sb-Hem-företag betalar sina skatter, löner och fakturor i tid, dvs. idkar en lönsam affärsverksamhet.  

För oss innebär socialt ansvar att vi är en självstyrande arbetsgemenskap som består av topptalanger med förmågan att förnya sig och där vi värdesätter och främjar arbetshälsa, gott ledarskap, mångfald och jämlikhet. Chefernas uppgift är att stödja och uppmuntra våra anställda i deras arbete och se till att de inte belastas för mycket av arbetet. 

Vi främjar finländarnas välfärd genom att årligen bistå flera lokala organisationer, idrottsföreningar och djurföreningar runt om i Finland.  

Vi tar miljöansvar till exempel genom att som kedja övergå till ett helt papperslöst försäljnings- och handelssätt samt till ett elektroniskt anbudsförfarande. För allt fler av våra objekt är visnings- och försäljningsmaterialet och de dokument som behövs för handeln numera endast i elektronisk form. Vi skriver ut så lite dokument som möjligt, sorterar avfall och sparar energi vid alla våra kontor. När vi är ute på fältet försöker vi också minska vårt dagliga koldioxidavtryck genom att rekommendera våra anställda att använda elbilar och hybridbilar samt, om möjligt, elcyklar och kollektivtrafik.