Till innehållet

Sb-Hems Centralenhetens uppgifter

Sb-Hem är en riksomfattande fastighetsförmedlingskedja som tillhör Sparbanksgruppen och som baserar sig på franchising. 

Centralenheten Sb-Hem har till uppgift att leda och utveckla Sb-Hem-kedjans verksamhet, koncept och varumärke. Till centralenhetens uppgifter hör dessutom att 

Vårt verksamhetsstället finns i Sparbankscentralen i Vallgård i Helsingfors, vid Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 

Sb-Hem Centralenhets team

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Jussi Hurme

Fältdirektör, MBA, AFM

+358 40 519 9951

jussi.hurme@spkoti.fi

Sinikka Lovén

Utvecklingschef, AFM

+358 50 317 5775

sinikka.loven@spkoti.fi

Pipsa Sarin

Specialisten, AFM, köpvittne

+358 50 078 5160

pipsa.sarin@spkoti.fi

Sari Kantele

Chefsjurist, VT, LKV, RAKI, JET

+358 50 378 8441

sari.kantele@spkoti.fi

Heidi Saarelainen

Koordinator, AFM

+358 50 317 5770

heidi.saarelainen@spkoti.fi