Till innehållet

Sälj bostaden genom anbudshandel

Sb-Hem Anbudshandel erbjuder utmärkta möjligheter att sälja särskilt sådana bostäder som det är stor efterfrågan på eller som är svåra att prissätta på grund av deras unika karaktär.  

Anbudshandel innebär att försäljningen av en bostad eller fastighet inleds med ett relativt lågt skuldfritt utgångspris som mäklaren och bostadssäljaren tillsammans har fastställt. Tanken är att det låga priset ska väcka intresse och vilja att titta närmare på objektet hos så många som möjligt.  

Vid anbudshandel är köpeanbuden offentliga

Vid anbudshandel kan potentiella köpare som är intresserade av bostaden lämna anbud, från det skuldfria utgångspriset och uppåt, på internet. Anbuden visas för alla, så att andra som är intresserade av bostaden kan höja sitt anbud.  

Anbud på objekt inom Sb-Hem Anbudshandel ska alltid lämnas skriftligen och de ska gälla i minst 48 timmar. Ett anbud kan också vara villkorligt, men bostadssäljaren kan inte lämna motbud som vid traditionell bostadshandel. Säljaren kan förkasta eller godkänna ett anbud tidigast när det har gällt i 44 timmar. 

Det slutliga försäljningspriset fastställs utifrån efterfrågan och utbud när säljaren har fattat beslut om hen tänker sälja objektet eller till vem, till vilket pris och med vilka villkor hen säljer det.  

Intresserad av att sälja din bostad genom Sb-Hem Anbudshandel? Kontakta närmaste Sb-Hem(Du dirigeras till en annan tjänst).