Till innehållet

Bostadsförsäljningen börjar alltid med ett värderingsbesök

Planerar du att sälja din bostad? Boka först ett kostnadsfritt värderingsbesök hos närmaste mäklare på Sb-Hem. Det är av största vikt att fastställa rätt försäljningspris vid försäljningen av en bostad. Ett för högt pris skrämmer bort potentiella köpare och förlänger försäljningen.

För ett värderingsbesök behöver du inte städa hemmet eller utföra reparationer. Det räcker att du är där och öppnar dörren och ger mäklaren bakgrundsinformation om bostaden.

En erfaren och pålitlig fastighetsmäklare från Sb-Hem(Du dirigeras till en annan tjänst) tar en titt på ditt hem gratis och hjälper dig att fatta beslut om ett realistiskt försäljningspris för bostaden, marknadsföringssättet och den potentiella köpargruppen. Vår mäklare ger dig också en uppfattning om vilka reparationer du kanske borde göra innan du börjar sälja bostaden.

En rätt prissatt bostad intresserar köpare

Det bästa sättet att väcka köparnas intresse och skapa snabba affärer är rätt prissättning av bostaden. Sb-Hems mäklare känner till den lokala bostadsmarknaden och prisutvecklingen på områdets bostäder och kan därför bäst värdera bostaden till gängse pris.

Vi marknadsför din bostad aktivt i flera olika kanaler, genom vilka vi på ett effektivt sätt når potentiella köpare som söker ett nytt hem i ditt område.

Förutom den egna mäklaren kan alla mäklare på Sb-Hem sälja din bostad

Hos Sb-Hem får du bästa möjliga mäklare som känner till ditt område väl och som arbetar där. Mäklaren håller dig underrättad om hur försäljningen framskrider på det sätt ni kommit överens om. Förutom den egna mäklaren kan alla fastighetsmäklare i Sb-Hem-kejdan delta i försäljningen av din bostad. Vårt riksomfattande nätverk med över 80 kontor erbjuder avsevärd förstärkning till försäljningen.

Sb-Hems fastighetsmäklare sköter om allt i anknytning till försäljningen av bostaden för din räkning. Mäklaren sköter beställningen av obligatoriska handlingar, marknadsföringen av bostaden, anordnandet av visningar, rutinerna i anbudsfasen, upprättandet av köpebrevet och köpet.

Uppdatera bostadslåneärenden på Sparbanken

Om du i samband med bostadsbyte behöver ett tilläggslån, lönar det sig att ta kontakt med vår partner Sparbanken(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst). Vi samarbetar sömlöst med de lokala sparbankerna i Sparbanksgruppen, och ofta ligger även det närmaste bankkontoret granne med Sb-Hem eller till och med i samma lokal.

Värderingsinstrumentet är en avgiftsbelagd värdering av bostaden eller fastigheten

Om du behöver ett värderingsinstrument eller ett värderingsutlåtande om din bostad eller fastighet, till exempel för låneförhandlingar, bouppteckning, gåvobrev, avvittring eller något annat ändamål, kan du beställa ett sådant av Sb-Hems professionella fastighetsmäklare.

Ett värderingsinstrument är ett officiellt dokument för vilket en auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) omsorgsfullt tar del av objektets handlingar, säkerställer information från myndigheterna och besöker platsen för att göra en syn. Värderingsinstrumentet är avgiftsbelagt och dess kostnader fastställs utifrån värderingens omfattning.

Ett värderingsutlåtande är kortare och förmånligare än värderingsinstrumentet och är ett skriftligt utlåtande om objektets gängse handelspris vid tidpunkten för utlåtandet. En skriftlig värdering är inte alltid nödvändig. Bara en muntlig uppskattning av priset kan vara tillräcklig till exempel för en bouppteckning.

I vilka situationer kan du behöva en skriftlig värdering?

Ibland kan du behöva en skriftlig prisuppgift för din fastighet, även om du inte säljer den för tillfället. Även i dessa situationer kan du vända dig till Sb-Hems mäklare.

Vid låneförhandlingar med banken

Banken ber dig om en skriftlig värdering om du måste pantsätta din bostad eller fastighet som säkerhet för ett nytt banklån. Banken behöver en tillförlitlig värdering av bostadens värde för att kunna fastställa pantens verkliga säkerhetsvärde. Sb-Hems mäklare ger dig en skriftlig värdering.

Vid bouppteckning

Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Det lönar sig alltid att beställa en muntlig eller skriftlig värdering av bostaden och fastigheten av en fastighetsmäklare, eftersom bostadens eller fastighetens gängse värde, som antecknas i bouppteckningen, bestämmer hur stor arvsskatt dödsboets delägare ska betala.

När du ger dina bostads- eller fastighetstillgångar i gåva

I samband med att en bostad eller fastighet ges i gåva ska gåvans gängse värde, dvs. det sannolika försäljningspriset på gåvodagen, alltid utredas. Skattemyndigheten beräknar beloppet på den framtida gåvoskatten utifrån tillgångens gängse värde. Det värderingsinstrument som fastighetsmäklaren gör upp är ett bra bevis på tillgångens gängse värde.

Vid avvittring vid en skilsmässa

När äktenskapet upphör ska man utreda och komma överens om delning av den gemensamma egendomen. Makarna kan komma överens om bostadens värde på det sätt de önskar. Ett annat alternativ är att be en fastighetsmäklare att objektivt fastställa bostadens gängse värde, det vill säga det pris som skulle erhållas vid försäljning av egendomen på den fria marknaden.