Till innehållet
Nyheter

Obalans mellan utbud och efterfrågan ett allt större problem på bostadsmarknaden i Finland


Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, oroar sig över en ökande obalans mellan utbud och efterfrågan som hotar bostadsmarknaden i Finland. Ökningen i antalet bostadsaffärer begränsas av att efterfrågan överstiger utbudet. Och denna obalans kommer att öka ytterligare under hösten och slutet av året, då bostadshandeln förväntas få ett kraftigare uppsving och alla redan och snart klara nybyggen som nu är till försäljning sannolikt kommer att ha blivit sålda.

– Enligt Etuovi.coms statistik har efterfrågan ökat avsevärt sedan slutet av förra året. I januari aktiverades 39 procent fler sökvakter på Etuovi.com än i oktober–december 2023 i genomsnitt. Antalet sökvakter började öka kraftigt i januari i alla de största städerna i Finland och nu ligger de på den högsta nivån på två år, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Det totala antalet vakter har ökat månad för månad alltsedan början av 2022. Detta visar att det finns en vilja att köpa och byta bostäder och det har funnits en undertryckt efterfrågan redan länge. Det råder brist på bostäder som motsvarar efterfrågan på marknaden.

– Det blir svårt att undvika en situation där efterfrågan överstiger utbudet under slutet av året. Efterfrågan och antalet bostadsaffärer förväntas öka ytterligare ju längre in på året vi kommer. Dessvärre är utvecklingsriktningen i fråga om utbudet en annan. Antalet säljobjekt minskade relativt mycket särskilt under sista kvartalet i fjol, då antalet bostadsaffärer ökade avsevärt på grund av att förstabostadsköparna blev aktivare, säger Rantanen.

– Produktionen av nya bostäder står så gott som stilla, och detta är den största anledningen till att obalansen mellan utbud och efterfrågan ökar. För att bostadsmarknaden ska fungera krävs det en tillräcklig nyproduktion. Enligt uppskattning kommer det att finnas 4 500–5 000 nya bostäder som säljs via mäklare i Finland i vår. Tills vidare tillgodoser utbudet efterfrågan relativt bra. Men senast i slutet av året kommer de redan eller snart klara nybyggena som nu är till försäljning att ha hittat sina köpare, och bristen på nya bostäder på marknaden börjar bromsa upp ökningen i antalet bostadsaffärer.

Den lägre räntenivån, ränteförväntningarna och konsumenternas stärkta köpkraft stöder bostadshandeln

– I slutet av fjolåret var Jukka Rantanens och min prognos att handeln med begagnade bostäder kommer att öka i Finland i år med 15 procent och priserna med i genomsnitt 2 procent. Vi står fortfarande bakom den

prognosen. En uppgång för bostadshandeln stöds av förväntningarna på en lägre räntenivå och konsumenternas stärkta köpkraft, vilka hör till de viktigaste drivmotorerna för bostadshandeln, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Jag tror att dessa faktorer även så småningom kommer att öka konsumenternas förtroende, som tills vidare alltjämt ligger på en låg nivå. Även sysselsättningsutsikterna är fortsatt ganska goda, även om arbetslösheten sannolikt kommer att öka något i år, säger Mikkonen. – Tillsammans möjliggör de faktorer jag nämnde en stegvis förbättring på bostadsmarknaden, men någon toppsäsong kommer vi osannolikt att få se.

– Utan obalansen mellan utbud och efterfrågan skulle antalet bostadsaffärer mycket väl kunna öka ännu mer i år än vad vi förutspår, säger Rantanen.

Februari har redan varit en betydligt mer aktiv månad på bostadsmarknaden är januari

– Mätt i antalet bostadsaffärer var januari den sämsta januarimånaden på 11 år i Finland. För mig kom dock den kraftiga nedgången i antalet affärer inte som någon överraskning. Jag vill minnas att jag förutspådde att januari kommer att bli exceptionellt lugn efter månaderna med livlig handel i slutet av året. Jag förväntade mig att en stor köpargrupp, förstabostadsköparna, skulle lämna marknaden när befrielsen från överlåtelseskatt upphörde vid årsskiftet, säger Rantanen.

– Jag tror att förstabostadsköparna kommer att återvända till marknaden under våren. Ytterligare en tid erbjuder marknadsläget förstabostadsköpare möjligheter att pruta på försäljningspriset på små bostäder och därigenom få samma nytta som befrielsen från överlåtelseskatt gav fram till årsskiftet. I höst kan läget mycket väl vara ett annat, då de investerare som är intresserade av små bostäder senast återvänder till marknaden.

– Februari har redan varit en betydligt mer aktiv månad på bostadsmarknaden är januari för kedjan Sb-Hem. Under de två första veckorna denna månad har vi redan gjort nästan lika många affärer som under hela förra månaden totalt. Om det är fråga om de sedvanliga cyklerna på bostadsmarknaden eller ett tecken på ett mer permanent uppsving återstår att se, säger Rantanen.

Källa: Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst och Etuovi.coms statistik över bostadsmarknaden

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia