Till innehållet
Nyheter

Bostadsförsäljningen väntas ta tydligare fart först under hösten


Under snart två år av ett svårt läge på bostadsmarknaden har handeln varit relativt starkast på mindre orter. Nu ser vi ett spirande uppsving i hela Finland, även i de största städerna. I juni har bostadshandeln varit livligast i Åbo och huvudstadsregionen, där bostadshandelns volym och priser har sjunkit mest sedan hösten 2022.

– Det positiva uppsvinget verkar stärkas gradvis och bli mer permanent på vår bostadsmarknad. I förhållande till fjolåret var april och maj redan något bättre handelsmånader än månaderna i början av året, då vi fortfarande låg rejält på minus. I april landade handelsvolymerna 10 procent på plus och i maj var vi 4,4 procent på minus jämfört med samma månader i fjol. I juni har bostadsaffärer gjorts i ganska god takt på många orter, berättar verkställande direktör för Sp-Hem Jukka Rantanen. 

 – I juni har handeln varit särskilt livlig i Åboregionen, i S:t Michel i Södra Savolax och i huvudstadsregionen. Nu är det mycket folk i rörelse, visningarna är välbesökta och en hyfsad mängd nya objekt kommer till försäljning. Jag hoppas att detta är en permanent företeelse, och inte bara en säsongsvariation som är typisk för bostadsmarknaden. På bostadsmarknaden är våren och försommaren traditionellt den bästa försäljningstiden på året.  

– Uppsvinget i huvudstadsregionens bostadshandel är särskilt glädjande, eftersom handelsvolymen och priserna på gamla bostäder i huvudstadsregionen har sjunkit mest i hela Finland, säger Rantanen. – Utanför huvudstadsregionen har priserna på gamla bostäder stigit redan i några månader. Tiden får utvisa när de börjar bli starkare även i huvudstadsregionen. Personligen tror jag att det kommer att ske före årets slut. 

– Även om juni redan har varit en relativt bra månad för vår kedja är det fortfarande troligt att den nationella marknaden som helhet kommer att ligga kvar på nivåerna i maj.  Personligen tror jag att uppsvinget på marknaden kommer att bli tydligare i handelsvolymerna tidigast på sensommaren. Det är mer sannolikt att handelsvolymerna börjar öka tidigast i augusti–september, förutspår Rantanen. 

Exceptionellt lågt konsumentförtroende bromsar fortfarande bostadshandeln  

– Konsumentförtroendet ligger på en låg nivå, men jag förväntar mig att det långsamt förbättras under de kommande månaderna. Konsumenternas köpkraft har trots allt redan börjat växa och stärks fortfarande. Det stärkta konsumentförtroendet återspeglas också på bostadsmarknaden och handelsvolymen kommer att börja öka, tror chefsekonom vid Sparbanksgruppen Henna Mikkonen

– Just nu befinner vi oss i en ganska spänd situation där det är mycket svårt att göra prognoser. Vad gäller Finlands ekonomiska utveckling är läget nu försiktigt positivt. Den allmänna uppfattningen bland ekonomer är att det värsta ligger bakom oss, och att ekonomin och bostadsmarknaden är på väg att återhämta sig. 

– Det är tydligt att ECB:s räntesänkningar påverkar konsumentförtroendet och bostadsmarknaden. Det är också tydligt att räntan är på väg neråt med försiktiga steg. I samband med den första sänkningen upprepade ECB att räntesänkningar under de kommande månaderna inte är en självklarhet. Marknaden förväntar sig 1–2 sänkningar i år, säger Mikkonen. 

För närvarande är bostadsköparna inte intresserade av stora renoveringar och maximibelåning 

– Under senvåren utredde vi finländarnas drömmar och åsikter om påståenden relaterade till bostadsmarknaden. I vår enkät “Vad drömmer du om?” svarade 36,3 procent av de 1 070 myndiga finländare som besvarade enkäten att de drömmer om ett nytt hem. För många utgör den nuvarande ekonomiska situationen ett hinder för att förverkliga drömmen. Detta återspeglar den uppdämda efterfrågan på vår bostadsmarknad, säger Rantanen. 

– En klar majoritet av de svarande vill inte göra några större renoveringar av den bostad de köper. Knappt en femtedel uppger att de är redo för en större renovering. I det rådande marknadsläget är bostäder i gott skick i väl underhållna bostadsbolag attraktiva för dem som letar efter ett nytt hem och dem som planerar att byta eller köpa bostad. Bostadens skick påverkar köpbeslutet mer än till exempel byggåret.  

– Vår undersökning visar också att knappt en tredjedel av finländarna är beredda att ta maximibeloppet lån för att köpa en bostad. Under nollränteperioden var situationen en helt annan. Nu är man mer försiktig och önskar försäkra sig om att man finansiellt kan klara av de stigande kostnaderna, så att det finns en marginal för betalningsförmågan. En knapp tredjedel av de tillfrågade uppgav också att de skulle vara villiga att ta ett banklån för att renovera den bostad de köper. 

– Räntorna spelar också en stor roll i finländarnas beslut att köpa och byta bostad. 39,4 procent av de svarande i vår enkät är endast villiga att ta ett bostadslån när räntorna sjunker. Med andra ord är det verkligt många som vill vänta och se hur lågt räntorna kommer att sjunka, konstaterar Rantanen. 

– Många verkar fundera på vilken ränta man ska binda bostadslånet till just nu. Personligen är jag inte så förtjust i kortsiktiga optimeringar. Räntorna hinner både stiga och sjunka på den 25-åriga bostadsmarknaden. Att ständigt försöka optimera räntekostnaden för sitt eget lån genom att ändra referensräntan är därför enligt min mening inte förnuftigt. Det är viktigare att fundera på vilken typ av ränta som passar din ekonomi på lång sikt, säger Mikkonen. 

Sb-Hems enkät ”Vad drömmer du om?” genomfördes med ett elektroniskt formulär i Sb-Hems nyhetsbrev och på sociala medier under perioden 24.4.–15.5. Det totala antalet svar på enkäten var 1 070.  
 
Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss: 

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia