Till innehållet

I kedjan Sb-Hem kan du välja det sätt att jobba som fastighetsmäklare som passar dig bäst. Du kan också vara samarbetsföretagare i vår kedja, om du inte genast vill binda dig till långvariga avtal. 

Även som lokal samarbetsföretagare får du som stöd för din verksamhet och tillgång till Sb-Hems framgångsrecept i branschen, gedigen support från en av våra franchiseföretagare och hens team samt alla vår fastighetsförmedlingskedjas avancerade verktyg.  

Den lokala Sparbanken(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst) är din nära samarbetspartner, vars välkändhet, positiva varumärkesbild och goda anseende som en tillförlitlig finländsk bank ger dig unika möjligheter och konkurrensfördelar. 

Sb-Hem är en riksomfattande kedja som bedriver sin verksamhet på franchisebasis och som ingår i Sparbanksgruppen. Vi har över 80 kontor runt om i Finland. Vår kundnöjdhet och arbetstrivsel ligger på en hög nivå år efter år, vilket vittnar om våra värderingar och sätt att arbeta. Vår nära samarbetspartner Sparbanken(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst) är ett av Finlands äldsta och mest ansedda varumärken.  

Tillsammans med Sb-Hem kan du arbeta, nå framgångar och växa som en del av en ansedd och stabil fasighetsförmedlingskedja. 

Mer information om samarbetsföretagande: 

Jussi Hurme

Fältdirektör, MBA, AFM

+358 40 519 9951

jussi.hurme@spkoti.fi