Till innehållet

Sp-Hem deltar i 4 H-förbundets Taimiteko-projekt

Sp-Hems kunder blir en del av Taimiteko-projektet (plantgärning) i samband med ett bostadsköp. Som tack för ett bostadsköp planterar vi i kundens namn en planta i samarbete med 4H-förbundet(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst). Genom att plantera en planta sysselsätter man en ung person och det uppkommer ny skog i Finland. Gärningen Taimiteko är en konkret gärning som vem som helst kan göra för att bromsa klimatförändringen. Redan en planta som planteras är av betydelse eftersom plantorna växer till skog och skogen fungerar som en kolsänka, som binder koldioxid från luften. Till exempel 43 tallplantor i återbeskogning av ett torvproduktionsområde kompenserar på 43 år 10 000 kg koldioxid, vilket motsvarar en människas genomsnittliga årliga kolavtryck. Planteringen av plantor sysselsätter unga som får en möjlighet att utföra konkreta klimatgärningar lokalt i sin egen livsmiljö och därtill förtjäna egna pengar.

Målet med Taimiteko

Målet med Taimiteko-gärningarna är att sysselsätta finländska ungdomar och öka kolsänkorna i skogarna i Finland genom att plantera plantor i områden som inte längre på årtionden varit en del av aktivt skogs- eller jordbruk. Enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter finns det även för närvarande omkring 100 000 hektar av den här typen av markområden som lämpar sig för återbeskogning. 4H har som mål att plantera 10 000 hektar ny skog före år 2030 vilket betyder att det skulle växa sammanlagt 20 miljoner nya träd. Läs mer om 4H:s riksomfattande Taimiteko(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst).

Bild: 4H-förbundet / Tiina Rinne