Till innehållet

Sb-Hem hjälper dig att sälja ditt hem

Är du på väg att sälja din bostad? Här hittar du den information och de tips du behöver för att få din försäljningsprocess att gå smidigt. Med Sb-Hem sker försäljningen av din bostad tryggt, från värdering till försäljning.

Säljprocess Q&A

Hur och varför ska man anlita en fastighetsmäklare?

Före värderingsbesöket väljs en professionell mäklare som känner till lagen och konsekvent följer god förmedlingspraxis. En duktig mäklare är en av hörnstenarna i en lyckad transaktion. När du väljer en mäklare är det värt att be om rekommendationer av vänner och bekanta. En fastighetsmäklare kan hjälpa dig att sälja din fastighet och erbjuder därtill som stöd för försäljningen åtminstone följande:

  • Kompetens
  • Tillbörlig noggrannhet och särskild ansvarsskyldighet
  • Överensstämmelse med god förmedlingspraxis
  • Agerar som ombud för säljaren och köparen
  • Ansvar för det egna arbetet
  • Professionell försäljningsreklam
  • Hantering av anbudsförhandlingar
  • Sköter handeln på ett säkert sätt
  • Författar köpebrevet

Vad innebär ett utvärderingsbesök?

När du har valt en fastighetsmäklare ordnas ett kostnadsfritt utvärderingsbesök, som ännu inte är bindande och som inte kräver att du städar innan mäklaren kommer på besök. Under ett utvärderingsbesök talar mäklaren om för dig på vilka sätt du kan framhäva de bästa sidorna med ditt hem.

Innan mäklaren kommer på besök har han eller hon studerat prisstatistiken för din lägenhet, ditt bostadsbolag och det område där du bor. Mäklaren har aktuell kunskap om bostadsmarknaden och intervjuar dig för att få reda på dina önskemål gällande byte av bostad.

Mäklaren bekantar sig grundligt med fastigheten och intervjuar dig i din egenskap av ägare eller säljare för att få reda på fastighetens goda sidor, eventuella skador och reparationsbehov samt information om bostadsrättsföreningen. Lagen ålägger dig att informera köparen om alla fakta som påverkar försäljningen av bostaden. En erfaren och pålitlig mäklare kommer att ge dig sin åsikt om fastigheten, till exempel om det finns några reparationer som bör göras före försäljningen eller om mäklaren rekommenderar en viss marknadsförings- och försäljningsmetod.

Hur fastställs försäljningspriset?

Mäklaren ger dig ett realistiskt försäljningsprisfördin bostad baserat på marknadsinformation, rekommenderade marknadsföringsåtgärder och den potentiella köpargruppen. En realistisk prissättning av din bostad är en del av ett säkert resultat. Mäklaren är den som känner bäst till det aktuella marknadsläget när det gäller prissättning.

Vad händer efter utvärderingsbesöket?

Efter utvärderingsbesöket ingås ett uppdragsavtal och en förklarande bilaga fylls noggrant i. Bilagan innehåller detaljerad information om din bostad och är ditt skydd i bostadsaffären. Därefter reds transaktionens skattemässiga följder ut, dvs. undantag från skatt på överlåtelsevinst vid försäljning av egen bostad och skälen till detta.

Därefter följer ett avtal om avflyttning och praktiska arrangemang inför försäljningen samt inhämtande och kontroll av dokument och annan nödvändig information, bland annat från myndigheterna.

Därefter tas bilder på lägenheten och den stajlas vid behov, varefter planritningen granskas, och slutligen görs försäljningsbroschyren för lägenheten.

Hur stajlas en bostad inför försäljning?

Mäklaren hjälper dig att få ut det bästa av ditt hem och ofta är den bästa stajlingen bara städning. Vid behov kan lägenheten stajlas av en professionell stylist. En professionell fotograf tar högkvalitativa bilder på lägenheten. Slutligen går mäklaren igenom försäljningsmaterialet och åtgärderna innan själva försäljningen börjar.

Hur hanterar fastighetsmäklaren försäljnings- och marknadsföringsprocessen för fastigheten?

Mäklarna kontrollerar först sina egna och sina kollegers register över köpande kunder. Lägenheten läggs ut för försäljning på bostadsportaler, mäklarens egna webbplatser, sociala medier och via andra distributionskanaler medan en eventuell tryckt annonsering kan avtalas separat. Efter det följer en visning av fastigheten, antingen som en privat eller en allmän visning. Mäklaren håller dig uppdaterad och låter dig veta hur försäljningen av din bostad framskrider. Du kan kontakta mäklaren på vilket sätt du vill: per telefon, e-post eller meddelanden. Mäklaren kommer överens om visningarna av lägenheten med dig.

Vilka saker påverkar bostadens presentationstillstånd?

Ofta är den bästa stajlingen helt enkelt städning och gallring av föremål. Ditt hem ska vara så mysigt och attraktivt som möjligt. Ibland använder man sig också av professionell stajling för att hjälpa till. Som bostadsägare är du inte inblandad i visningarna, och om din bostad är uthyrd måste du ingå ett separat avtal om arrangemang tillsammans med din hyresgäst.

Vad händer under anbudsförhandlingarna?

De bästa erbjudandena får man oftast i början av försäljningsprocessen. Genom anbudsförfarandet strävar man efter att uppnå bästa möjliga köpeskilling. Själva transaktionerna kan göras kontant eller, om möjligt, genom avbetalning och med betalningsvillkor som avtalas separat. Om du har ett lån ordnar vi eventuella säkerheter med bankerna. Därefter bestäms när äganderätten ska överföras och när fastigheten överlåts till den nya ägaren. Överföringen av betalningsskyldigheter, till exempel hyra, vatten- och parkeringsavgifter, avtalas separat. Kontantdepositionen är en säkerhet för erbjudandet och är en del av köpeskillingen. Alternativt kan man använda sig av ett schablonbidrag. Tillsammans med mäklaren diskuteras hur erbjudandet antingen accepteras, förkastas eller om man eventuellt vill göra ett motbud.

Hur förbereder man sig för en affär?

Utkasthandlingen skickas till parterna i transaktionen och till banken. Därefter kommer man överens om huruvida man vill använda den elektroniska handelsmetoden (Dias) eller om man ämnar göra transaktionen på banken, då en tidpunkt för transaktionen avtalas separat. Mäklaren ansvarar för att beställa och överföra aktiebrevet, se till att bostadstransaktionen är laglig, särskilt vid fastighetstransaktioner, och beställer en notarie. Överlåtelseskatt betalas i samband med transaktionen för bostadsrätter (courtage) och provisionen betalas vid tidpunkten för transaktionen.

Vad händer efterförsäljningen?

Din mäklare kommer att vara tillgänglig ännu efter försäljningen med tanke på frågor, eftersom vi värdesätter nöjda kunder och vill försäkra oss om att allt går till som du har hoppats och förväntat dig. Vi vill vara din fastighetsmäklare nu och i framtiden.

Uppdatera dina bostadslåneärenden med hjälp av en mäklare på Sparbanken(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst).

Om du flyttar till en större lägenhet kan du behöva ytterligare ett lån. Du kan enkelt be vår partner Sparbanken om ett konkurrerande erbjudande eller ytterligare finansiering. Din mäklare hjälper dig med detta på ett enkelt sätt. Den närmaste filialen ligger ofta bredvid Sb-Hem.