Till innehållet
Tips

Förstagångsköparna hittar sina drömhem runt om i Finland – vad ska man komma ihåg?


Att köpa ett eget hem är ett stort beslut och en stor investering som bör göras med omsorg. Hjälp och råd för den som köper sin första bostad kan man få från sin egen bank och naturligtvis från sin lokala Sb-Hem runt om i Finland. Våra mäklare från tre olika städer berättar om vad de har stött på när de har förmedlat första hem till lyckliga köpare! Pålitlighet, ärlighet och mod att fråga kommer upp i alla svar, men finns det skillnader i olika delar av Finland när vi intervjuar mäklare från Rovaniemi, Björneborg och Åbo om ämnet? 

 

Norra Finland: ”När du drömmer om ditt första hem, fundera på vilket område och vilken typ av hem du vill ha. Du kan samla ett sparbelopp även med en mindre inkomst: lite i taget börjar kapitalet växa!”

Att köpa den första bostaden är ett stort steg i livet. Enligt Biritta Lyöri, försäljningschef och fastighetsmäklare på Sb-Hem Rovaniemi, skapas en förtroenderelation mellan köparen och mäklaren redan vid första mötet. Personliga känslor spelar också en viktig roll när det kommer till att köpa en bostad.

– Kunden får inte känna sig osäker, de måste verkligen trivas i sitt första hem”, säger Lyöri.

Enligt Lyöri är mäklarens roll i bostadsaffärer övergripande. Mäklaren är både på köparens och säljarens sida.

– Jag sköter affären övergripande. Min roll är att svara ärligt och sanningsenligt och om jag inte vet något så får jag hela tiden information från säljaren. Efter affären är det viktigt att båda parter är nöjda.

Enligt Lyöri förstagångsköpare har många frågor. Till en början är köparna i kontakt varje dag, ringer och mejlar, eftersom det är en så spännande situation.

– Även efter affären kan man ringa mäklaren om man har något att fråga om. Det finns inga dumma frågor, vi proffs kan hjälpa och guida dig”, säger Lyöri.

Sb-Hem Rovaniemi samarbetar med Sparbanken Optia(Du dirigeras till en annan tjänst). De lotsar sina kunder till banken, där bankens experter kan berätta mer om till exempel låneärenden. Lyöri berättar att samarbetet fungerar perfekt. Han sporrar unga människor att drömma och våga köpa sin första bostad. Han vill också slå hål på myten om att det bara är höginkomsttagare som kan spara.

– Att köpa sin första bostad är absolut värt att fundera på om man vet att man kommer att trivas i ett område under en lång tid. Ett hem är alltid ett hem och amorteringar bygger upp ett eget kapital”, avslutar Lyöri.

Biritta Lyöri

Mellersta Finland: ”Det finns inga dumma frågor när man köper sin första bostad. Ju mer man frågar, desto mer information får man!”

När du har den där spännande känslan i magen av att beslutet att köpa din första bostad är fattat, uppmanar Henna Huhtanen, försäljningschef på Sb-Hem Björneborg, att redan då kontakta din lokala Sb-Hem. Att kontakta mäklaren säkrar att den som drömmer om sitt första hem kan få tips om en lämplig bostad i förväg.

– Det är också bra att be om ett låneerbjudande i förväg, så att man kan lämna ett köpeanbud när man hittar en bostad. Vi samarbetar med Aito Sparbanken(Du dirigeras till en annan tjänst). Samarbetet fungerar, servicen är snabb och kunderna är nöjda”, säger Huhtanen.

Enligt Huhtanen är mäklarens roll i bostadsaffärer lika viktig för både säljaren och köparen. Lagen och god förmedlingssed styr mäklarens agerande.

– Förmedlingsuppdraget ska skötas professionellt och omsorgsfullt, både gentemot säljaren och köparen. Dessutom styr god förmedlingssed hur affären ska genomföras, bland annat vad gäller redovisningsskyldigheten. Vi måste intervjua säljaren och ta reda på exakt vad som gäller för fastigheten och dess egenskaper. En fastighet kräver lite mer efterforskningar än en aktielägenhet, men i båda fallen gäller det att vara noggrann”, påminner Huhtanen.

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen har utsett Henna Huhtanen till ambassadör för god förmedlingssed 2024. Ambassadören för god förmedlingssed är ett förtroendeuppdrag för professionella inom branschen.

– Ambassadörskapet är en stor sak, endast ett fåtal utvalda får bli ambassadörer. Alla ambassadörer måste ha en stadig yrkeskunskap, erfarenhet inom området och agera som en mäklare i enlighet med god förmedlingssed. Kundnöjdheten måste också vara hög och detta kommer från ett förtroendeförhållande med kunden. När allt har skötts på ett bra sätt är det inte ovanligt att kunden hör av sig igen när det är dags att byta bostad. Lyckligtvis får jag ofta sådana kontakter.

Henna Huhtanen

Södra Finland: ”Att köpa en första bostad är den största handeln i ens liv, och det är verkligen spännande för alla. Mäklarens roll är att ge kunden en avspänd men samtidigt kunnig och pålitlig känsla.”

Mikko Mannila, företagare och fastighetsmäklare på Sb-Hem Åbo, berättar att de som köpt sin första bostad via en lokal Sb-Hem ofta kontaktar Sb-Hem Åbo igen när de ska byta bostad. Mannila säger att det är det som är hela poängen med verksamheten.

– Det är en rekommendations business. Vi vill alltid göra saker på bästa möjliga sätt så att folk vill fortsätta att göra affärer med oss och berätta om oss för sina vänner.

Mannila säger att mäklaren är jämställd med både säljaren och köparen. Lagen och god förmedlingssed styr mäklarens agerande.

– Vårt mål är att hitta en lycklig gemensam grund. Vi ger köparen all nödvändig information om objektet i god tid så att kunden hinner bekanta sig med fastigheten eller bolaget”, säger Mannila.

Sb-Hem Åbo uppmuntrar dig att kontakta ett mäklarföretaget när du drömmer om att köpa ditt första hem. För det första är det bra att göra en bedömning av din egen situation: var du vill bo, vilken typ av bostad passar dig bäst och vilken prisnivå är realistisk med tanke på din budget.

– När du kontaktar oss ser vi om vi kan hitta en lämplig bostad i vårt utbud direkt, eller om vi kan meddela dig när en bostad kommer ut till försäljning. Det kan hända att vi tar kontakt redan innan en lämplig bostad finns på marknaden”, säger Mannila.

Mäklarfirman samarbetar med Somero Sparbank (Du dirigeras till en annan tjänst)och Kalanti-Pyhäranta Sparbank(Du dirigeras till en annan tjänst). Ett lånelöfte är det viktigaste steget i bostadsköpet.

– Genom oss kan du enkelt gå vidare direkt till låneförhandlingar. Våra kunder får därför en snabb och professionell service”, säger Mannila.

Han rekommenderar också att man använder sig av olika bevakningstjänster. När du har rätt kriterier kan du automatiskt få ett e-postmeddelande med drömhuset.

– Den nuvarande marknaden är den bästa tiden att köpa en första bostad. När det fortfarande finns mycket att erbjuda och handeln fortfarande är relativt lugn finns det mer tid att tänka på och jämföra de olika fastigheterna, och priset är lättare att förhandla om.

Mikko Mannila

Sb-Hems mäklare betjänar kunder på nästan 80 kontor runt om i Finland. Våra professionella mäklare känner till sitt område och den lokala, aktuella bostadsmarknaden. Dessutom erbjuder vårt nära samarbete med Sparbanken våra kunder omfattande, individuell och högklassig service – ofta under samma tak. Vi på Sb-Hem hanterar dina bostadsbehov på ett tillförlitligt sätt, med gedigen professionalism och naturligtvis i enlighet med lagstiftningen och principerna för god förmedlingssed.

Muita uutisia