Till innehållet

När du köper en fastighet, till exempel ett egnahemshus eller ett separat hus, ska du noggrant ta reda på åtminstone följande innan du gör ett köpeanbud. Var inte rädd för att fråga om allt som oroar dig.

Läs noga igenom fastighetens försäljningsprospekt samt lagfartsbevis, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag

Ta reda på om bostaden har genomgått eller behöver genomgå en besiktning eller fuktmätning. Ta vid besiktningen i synnerhet reda på behovet av ytterligare undersökningar och riskkonstruktioner

Undersök noggrant byggnaden från insidan och utsidan

Ta reda på om fastigheten är belägen på egen eller hyrestomt och när hyresavtalet upphör. Vid förnyande av avtal om arrendetomt höjs i allmänhet arrendebeloppet för tomten och kan höjas avsevärt.

Var går tomtens gränser exakt?

Hurdana planer finns det för området och dess omgivning när det gäller planläggningen?