Till innehållet
Tips

Vad ska jag tänka på då jag köper egnahemshus? Vår förmedlare skrev ner fem tips


Att köpa egnahemshus är en stor grej, och kan också vara förvirrande särskilt för den som köper sin första bostad. Vad ska jag tänka på och vad ska jag fråga? Vilka varningstecken ska jag hålla utkik efter? Vi tog reda på de här sakerna.

Omakotitalo

Skulle vår soffa passa in där? Och se på gården. Kan vi ställa in en badtunna där och sitta i den och titta på stjärnorna under mörka höstkvällar? Många finländare köper egnahemshus, men att köpa egnahemshus kan vara något förvirrande särskilt om det är frågan om den första bostaden. Vad lönar det sig att ta reda på om objektet och vad ska jag fråga förmedlaren?

Ingen fara, vi frågade fastighetsförmedlare Tanja Heinonen på Sb-Hem i Jämsä åt dig. Med de här tipsen kommer du igång.

1. Ta reda på de renoveringar som gjorts i huset och vilka renoveringar som behövs

När du går på bostadsvisning ska du på förhand ta reda på när huset är byggt och hurdana renoveringar som har utförts. Du får en fingervisning om hurdana renoveringar som kanske kommer att bli aktuella i framtiden.

– När du går på bostadsvisningen ser du i vilket skick ytmaterialen är och de spelar ingen stor roll för helheten. Däremot lönar det sig att ta reda på när rören, avloppen, täckdikena och taken når sina tekniska livslängder, berättar Heinonen.

Alla har en livslängd på 30–50 år. Av takmaterialen har till exempel plåttak med maskinskarv och tegel de längsta livslängderna. Däremot måste man förnya filttak oftare, kanske med tjugo års mellanrum.

Beroende på egnahemshusets storlek kan det kosta tiotusentals euro att förnya plåttaket. Däremot kostar det cirka 5 000 euro att förnya hushållsvattenledningar.

2. Motsvarar egnahemshusets utrymmen dina behov?

När du bekantar dig med egnahemshuset ska du kolla om utrymmena motsvarar dina behov.

– Det är onödigt att köpa ett litet hus för en stor familj eller ett hus utan utrymmen för hobbyredskapen för en familj med många fritidsintressen. Alla behöver inte ett stort kök, medan de som ofta lagar mat uppskattar ett sådant, ger Tanja som exempel.

Med tanke på utrymmena är det bra att fundera på hur mycket du själv är redo att renovera. Vill du ha en nästan inflyttningsklar bostad där ytorna redan behagar ögat, eller är du kanske en kunnig renoverare?

3. Vilken typ av uppvärmning har egnahemshuset?

Värmekostnaderna är en väsentlig del och kan göra ett djupt hål i plånboken, så det är något att fästa uppmärksamhet vid.  Det är bra att noggrant ta reda på hurdan uppvärmningslösning som finns i det egnahemshus du vill ha – och om man kan ändra på typen av uppvärmning.

– Vattenburen centralvärme kan till exempel anpassas för ved, pellets eller jordvärme, medan det är svårare att ersätta endast elradiatorer med något annat än flera uppvärmningstyper eller energikällor såsom luftvärmepump eller solpaneler, räknar Tanja upp.

Om el är en av uppvärmningsformerna för egnahemshuset rekommenderar fastighetsförmedlaren att det vid sidan av den finns en annan uppvärmningsform som sparar energi, såsom en vedspis eller luftvärmepump.

4. Finns det riskfaktorer eller -konstruktioner i egnahemshuset?

I hus byggda under olika perioder kan det finnas olika riskkonstruktioner som det lönar sig att vara medveten om. På 1970-talet byggde man exempelvis egnahemshus med falska socklar som idag räknas som riskkonstruktioner, men med ändamålsenliga åtgärder är även den konstruktionen fungerande.

– Den största bristen i husen är oftast bristfällig ventilering. Många inomhusproblem kan förbättras genom effektivare ventilation. Felplacerade tilluftsventiler och ineffektiva frånluftshål ger inte nödvändigtvis önskat resultat.

– Även felrenoverade hus är bekymmersamma. Man har exempelvis täppt till ventilationen av övre bjälklaget med för mycket isolering eller täppt ventilationshålen i krossbotten, brädpanelerna har målats med fel färg och man har byggt rum i källaren utan att ha grävt täckdiken utanför, räknar Heinonen upp.

Förmedlaren uppmanar till att lita på näsan under bostadsvisningar. Känn hur det luktar, är luften fräsch, eftersom näsan snabbt vänjer sig. Ofta berättar en unken luft om dålig ventilation. Men det är inte nödvändigtvis ett tecken på mögel.

5. Ta reda på vad det kostar

Innan du hittar det egnahemshus du vill köpa kan du besöka banken och diskutera finansieringsalternativ. Då får du en tydlig bild till exempel av hurdan bostad du har råd med. Utöver låneamorteringarna har egnahemshus löpande kostnader såsom uppvärmning, vatten, fastighetsskatt, avfallshantering, försäkring.

Ta alltså reda på helhetssumman för de kostnader som egnahemshuset innebär varje månad eller varje år.

Letar du efter en egen bostad? Bekanta dig med våra objektsalternativ på Sb-Hems webbplats. Om du behöver hjälp med finansieringen hjälper vi gärna till. Lämna en kontaktbegäran till oss.

Muita uutisia