Till innehållet
Tips

Fastighetsförmedlarens arbete innebär möten, hem och stark expertkunskap


Fastighetsförmedlingsbranschen är omgiven av fördomar och olika stereotyper, men möjligheten att påverka både det egna arbetet och exempelvis bättre inkomster håller branschen ständigt intressant och attraktiv. Självständigt, mångsidigt och fritt förmedlarbetet är samtidigt krävande och ansvarsfullt. I förmedlaryrket är det nästan omöjligt att säga att man är helt färdig och har sett allt. Arbetet innebär kontinuerlig utveckling och arbetsuppgifterna varierar mycket – ingen dag är den andra lik.

Förmedlarbetet är oftast provisionsbaserat, vilket ger möjlighet att påverka egna inkomster genom egen aktivitet och målinriktat arbete. Goda inkomster kräver mycket uthålligt arbete och engagemang, men en provisionsbaserad miljö erbjuder utmärkta möjligheter att lyckas och växa professionellt – bara himlen är gränsen! 

Att arbeta som fastighetsförmedlare är inte bara ett yrke, det är en livsstil 

Det finns inga förutbestämda kompetenskrav för fastighetsmäklarbranschen, så utbildning eller arbetsbakgrund spelar egentligen ingen roll. Erfarenhet av att arbeta med olika människor och försäljning är dock definitivt en fördel, eftersom kundservice och försäljning spelar en stor roll i förmedlarens vardag. Förmedlarens arbete är främst expertarbete och en kompetent mäklare kan erbjuda sina kunder specialkunskap inom flera olika områden. 

Arbetet innehåller förutom försäljning av bostäder och marknadsföring av objekt också mycket kunskap om den juridiska sidan, så kunskap om bostadsmarknaden, försäljningsprocessen och omfattande lagstiftning kring fastighetsaffärer krävs i arbetet. Förmedlarens arbete kräver också digital kompetens, eftersom arbetet inte bara sker i elektroniska system, utan även fastighetsaffärer hanteras i stor utsträckning digitalt vid sidan av traditionella metoder. 

Förmedlarens arbetsdagar består bland annat av visningar, möten, förhandlingar om erbjudanden, anskaffning av nya objekt, tillståndskontroller och organisering av fotograferingar. Dessutom inkluderar förmedlarens arbete mycket skriftligt arbete, såsom att skapa presentationstexter, dokument och köpekontrakt, att mata in objekt i systemet samt att svara på e-post och kontaktbegäranden. Vardagen innefattar alltså mycket osynligt, men mycket viktigt arbete. Även om arbetet och kundmötena ofta sker även på kvällar och helger, är en av arbetets bästa sidor dock friheten att påverka den egna kalendern och arbetstiderna. 

Vilken typ av personlighet lyser i mäklararbetet? 

Förmedlare är människonära, självständiga och företagsamma. De kan skapa och underhålla kundrelationer samt kommunicera klart och förstående. Arbetet kräver mycket egeninitiativ och beredskap att fatta även modiga beslut. Förmedlaren måste kunna möta olika människor i krävande situationer, så problemlösning- och förhandlingsskicklighet är en stor plus i branschen. Också en systematisk och noggrann natur är till fördel, eftersom det är viktigt att kunna hantera flera uppgifter samtidigt så att hem byter ägare på ett säkert och pålitligt sätt. 

Hur börjar en mäklarkarriär hos Sb-Hem? 

Nya talanger i branschen börjar arbeta som försäljningsförhandlare, vilket innebär att man har fått utbildning från Sb-Hem och har lärt sig branschens så kallade grundpelare. Det är dock bra att ständigt utveckla sin kompetens i branschen. Målet är nästan undantagslöst att bli en licensierad fastighetsmäklare (AFM), vilket kräver studier och att klara av AFM-examen. Senare kan man fortsätta att utbilda sig till exempelvis högre fastighetsmäklare eller ansöka om rättigheter till att fungera som köpvittne. Karriärvägen inom förmedlingsbranschen kan vara mycket mångsidig och uppåtgående. 

Varför välja en Sb-Hem mäklare som partner för bostadshandel? 

Sb-Hems mäklare betjänar kunder på nästan 80 kontor runt om i Finland. Våra professionella mäklare känner till sitt område och den lokala, aktuella bostadsmarknaden. Dessutom erbjuder vårt nära samarbete med Sparbanken våra kunder omfattande, individuell och högklassig service – ofta under samma tak. Vi på Sb-Hem hanterar dina bostadsfrågor på ett tillförlitligt sätt med gedigen yrkesskicklighet och naturligtvis enligt med iakttagande av principerna för god förmedlingssed och branschlagstiftning. 

Muita uutisia