Till innehållet
Tips

Hur skiljer sig jobbet som fastighetsmäklare åt i olika delar av Finland – eller skiljer det sig åt?


Arbetet som mäklare är i första hand ett specialistjobb, och en professionell mäklare kan erbjuda sina kunder expertis inom många olika områden. Kundservice och försäljning spelar en stor roll i en mäklares vardag. Nu berättar Sb-Hems företagare från olika delar av Finland om konkurrensfördelarna i sina regioner, hur de tar hand om kundupplevelsen och vad de anser vara de viktigaste egenskaperna hos en mäklare.

Norra Finland: ”Vi förmedlar inte bara bostäder, vi skapar en förståelse hos kunderna för att vi verkligen bryr oss om vad som händer i området och i samhället” 

Enligt Eva-Johanna Slotte, försäljningschef och fastighetsmäklare AFM, är kundorienterad service, en trygg kundupplevelse och att behärska nya digitala verktyg de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare. 

– Att erbjuda en mångsidig tjänst är viktigt för oss. När en kund ber oss att värdera en fastighet till salu frågar vi också om de ska köpa ett nytt hem och om det finns något vi kan göra för att hjälpa till. Vi arbetar mycket med Avain Sparbank(Du dirigeras till en annan tjänst), så vi kan också hjälpa kunden att snabbt komma i kontakt med banken om det behövs”, säger Slotte. 

Slotte ansvarar för verksamheten i Sb-Hem Karleby, Kalajoki, Brahestad och Ylivieska. Hon tror att framgångsrik fastighetsförmedling i regionen bland annat kräver lokalkännedom, kunskap om prisnivån i området och förståelse för olika kulturella bakgrunder. 

Eva-Johanna Slotte

– Det är viktigt att notera att våra områden är tvåspråkiga. Det är också viktigt att veta till exempel hur jobben växer fram i området och vilka projekt som staden och företagen satsar på”, säger Slotte. 

Totalt arbetar tre mäklare i de fyra olika kontor som Slotte lotsar, och fyrtio samarbetspartner i åtta olika kontor på Avain Sparbanks sidan. 

– Tillsammans med Avain Sparbank är vi ett bra team och tillsammans kan vi svara upp mot kundens behov på ett snabbt och heltäckande sätt. Detta är väldigt viktigt för oss och också en klar fördel på marknaden. Vi arbetar med professionalism och ett stort hjärta. 

Slottes teamkollegor i den kompakta gruppen är fastighetsmäklare AFM och köpvittne Juhani Saari, som liksom Slotte har mer än 16 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Teamets nyaste medlem, Enni Jaaksi, jobbar som försäljnings- och hyresförhandlare.   

Mellersta Finland: Du måste ta ett helhetsgrepp om kundtjänsten 

– Jag har jobbat inom bank och fastighetsbranschen i 40 år – ungefär hälften vardera. Tack vare min bankerfarenhet vet jag mycket om de finansierings- och försäkringsmässiga aspekterna av bostads- och fastighetsaffärer. Det är en riktigt stor fördel när man kan hjälpa till med det också säger Hannu Hurri, egen företagare, fastighetsmäklare AFM och köpvittne på Sb-Hem Vittis. 

Sb-Hem Vittis verkar i samarbete med Aito Sparbank(Du dirigeras till en annan tjänst) i Vittis och dess omgivande kommuner. Hurri säger att samarbetet med banken är av stor betydelse. 

– Det betyder att kunderna får bättre kundservice. Jag tipsar banken, om kunder har frågor om bolån(Du dirigeras till en annan tjänst), så att de kan få hjälp, råd och service från banken med låg tröskel för köpare. 

Hannu Hurri

En annan konkurrensfördel för Sb-Hem Vittis är Hurris hemmaplansfördel. Han har alltid bott i Vittis.  

– Jag känner bostadsbolagen och människorna – så jag känner till marknaden mycket väl”, säger Hurri. 

Den viktigaste egenskapen hos en fastighetsmäklare i Vittis området är enligt Hurri den visdom som kommer med erfarenhet. Du måste vara professionell. 

– Du behöver inte vara en hård försäljare, men du måste veta saker om fastigheter och bostadsförsäljning. Här behöver du veta om bostadsaktie, egnahemshus, sommarstugor, skogar och åkrar. Det är ett ganska varierat paket på ett enmanskontor, säger Hurri. 

Han säger att arbetet som egenföretagande fastighetsmäklare i Vittis området är mycket mångsidigt. Även om det inte finns något team i bakgrunden är Sb-Hem-kedjan en mycket viktig del av den dagliga rutinen och verksamheten. 

– Stödet från kedjan är av stor betydelse för en egenföretagare. Genom Sb-Hem-kedjan har jag tillgång till utbildningar och temadagar. Vi får viktig information, till exempel om lagändringar, så att vi mäklare kan hålla oss uppdaterade. Det finns många kollegor och om man har några frågor kan man alltid få hjälp. När vi verkar över hela Finland är det säkert någon som redan har gjort det som man själv precis ska börja göra. 

Södra Finland: Förtroende är nummer ett, vi gör vad vi lovar 

– De viktigaste egenskaperna för en mäklare är relaterade till personlighet och yrkesegenskaper, som utbildning och erfarenhet. Sb-Hem baserar sin image på lokalism, och vi är också starkt lokala förmedlare, säger Pia Hänninen, en annan företagare på Sb-Hem Riihimäki och Hyvinge.  

Pia Hänninen

Jaana Sorsa, den andra partnern i företagarduon, säger att Sb-Hem Riihimäki och Hyvinge säkerställer den bästa kundupplevelsen genom att hålla kunden informerad under hela försäljningsprocessen. När kunden vet vad som händer härnäst och får terminologin förklarad för sig är det lättare för dem att fokusera på själva bostadsbytesprocessen. 

Jaana Sorsa

– Vi mäklare måste också ha rätt inställning: förmåga att lyssna, intresse för kundens situation och en vilja att hitta rätt lösningar spelar en viktig roll. Processen måste ta hänsyn till både köpare och säljare. Det måste finnas en vilja att tjäna kunden, både mot kunden och mot köparen”, sammanfattar Hänninen.  

Sorsa och Hänninen har båda varit Sb-Hem-företagare i 13 år. Deras företag var ett av de allra första självständiga Sb-Hem-företagen. Förutom Sorsa och Hänninen består teamet av två personer. Sorsa säger att de har och har haft långa och varaktiga arbetsrelationer. 

– Tre av oss har varit med från början, i hela 13 år, och vi har alla AFM-examen, tillägger Sorsa. 

– Syftet skulle vara att få unga människor intresserade av branschen. Vi har också länge haft en ledig plats som fastighetsmäklare för en lokal talang. Det skulle vara kul att hitta någon som passar in i vårt team”, säger Sorsa.  

Sb-Hems mäklare betjänar kunder på nästan 80 kontor runt om i Finland. Våra professionella mäklare känner till sitt område och den lokala, aktuella bostadsmarknaden. Dessutom erbjuder vårt nära samarbete med Sparbanken våra kunder omfattande, individuell och högklassig service – ofta under samma tak. Vi på Sb-Hem hanterar dina bostadsbehov på ett tillförlitligt sätt, med gedigen professionalism och naturligtvis i enlighet med lagstiftningen och principerna för god förmedlingssed.  

Muita uutisia