Till innehållet
Tips

Varför ska man överlåta försäljningen av hemmet till ett proffs?


Kanske har du också övervägt att sälja ditt hem utan hjälp av en fastighetsmäklare? Att sälja en bostad eller fastighet kan låta enkelt, och det kanske känns onödigt att betala ett arvode på tusentals euro till en utomstående för jobbet. Man kan ju själv lägga upp en annons på nätet, ta foton, visa bostaden, ta emot anbud och förhandla om affären med potentiella köpare. Men är det samma sak? Det finns många skäl till att de flesta bostäder och fastigheter i Finland säljs via en fastighetsmäklare.

Allekirjoitus sopimuspapereissa

Innan du bestämmer dig för att sälja din bostad själv, bör du fundera över riskerna ur både säljarens och köparens perspektiv. Har du tid och vilja att mitt i den stressiga vardagen även ta reda på all den information du behöver för att sälja din lägenhet eller ditt hus? Handeln med bostäder och fastigheter berörs av många lagparagrafer som innebär skyldigheter för säljaren och som ofta förändras. Säljarens ansvar för eventuella fel på objektet som säljs är stort. När du överlåter försäljningen av hemmet till en yrkeskunnig mäklare, kan du lita på att allt går rätt till och sköts i enlighet med lagen. Många köpare upplever också att det känns tryggare att köpa en bostad via en mäklare. 

En fastighetsaffär är för många finländare livets största och viktigaste affär. Ofta satsar man alla sina besparingar och tar ett banklån. Därför är det förnuftigt att anlita en yrkeskunnig fastighetsmäklare – och att vara noggrann i valet av mäklare.

Försäljning av en bostad medför många lagstadgade skyldigheter – och även risker

En bostads- eller fastighetsaffär är förknippad med många ekonomiska och tekniska risker, och en icke-professionell säljare som säljer sitt eget hem kan oavsiktligt och på grund av okunskap begå misstag exempelvis i anbudsskedet, vid upprättandet av ett köpebrev, vid själva affären eller genom att försumma sin upplysningsplikt. 

Om du själv säljer din bostad måste du enligt lagen ge köparen all information om objektet som kan påverka köpbeslutet. 

I praktiken betyder detta all teknisk information om bostaden eller huset, från ursprungliga byggmetoder och -material till skicket vid tidpunkten för försäljningen samt kända fel och reparationsbehov, hela reparations- och renoveringshistoriken samt en långsiktig plan för framtida renoveringar. Om bostaden säljs av en mäklare, är det mäklaren som binds av undersöknings- och upplysningsplikten. Till mäklarens uppgifter hör att skaffa fram alla dokument som behövs för försäljningen av bostaden eller fastigheten, såsom disponentintyg, bolagsordning eller fastighetsregisterutdrag samt gravationsbevis.

Mäklaren måste också känna till planläggningssituationen i området och berätta för köparen om det exempelvis ska byggas våningshus eller vägar i parkområden i närheten av bostaden eller fastigheten.

Den expertis som förutsätts enligt god mäklarsed behövs också vid behandlingen av anbud och i olika skeden av affären. Ju noggrannare man varit i utarbetandet av alla dokument som rör bostadsaffären, från anbudet till godkännandet eller ett eventuellt motanbud och det slutgiltiga köpebrevet, desto mindre är risken för tråkiga överraskningar efteråt. 

Det är viktigt att inleda med rätt pris – låt inte affektionsvärdet förleda dig 

Knappast någon av oss mäter det egna hemmets värde bara i pengar. Hemmet har ett stort affektionsvärde. Detta påverkar vår uppfattning om bostadens eller fastighetens marknadsvärde. Vi tror nästan alltid att vårt hem är lite värdefullare än vad det i verkligheten är. Att priset är rätt från början har dock stor betydelse när man vill sälja en bostad. Du har bara en chans att lägga ut bostaden till försäljning för första gången och ordna den första visningen. Om priset redan från början är alldeles för högt, är det lätt hänt att försäljningen drar ut på tiden, vilket kan vara jobbigt.

Mäklaren är också ett försäljningsproffs, som känner till de bästa metoderna och kanalerna för att nå potentiella köpare och väcka deras intresse. I dagens läge är det också ännu viktigare än tidigare att annonsbilderna är genomtänkta och professionella – de ska vara ljusa, högklassiga och nästan likna bilder ur en inredningstidning. Det är snarare en regel än ett undantag att hemmet stylas innan bilderna till annonsen tas.

Var ärlig mot dig själv: är du rätt person att sälja ditt hem – och kan du stå på dig vid förhandlingar om priset? 

Var ärlig mot dig själv. Är försäljning din grej, tycker du om att sälja och är du bra på det? Känns det naturligt för dig att diskutera och förhandla med främmande människor? Många tycker nämligen att sådant är jobbigt. Och då är det lätt hänt att man hela tiden tänker att man ska ta itu med saken senare. 

Och känns det lätt för dig att visa upp ditt hem och berätta om dess fördelar? Är du säker på att du vill eller klarar av att höra negativa kommentarer om en lägenhet eller det hus som varit ditt och din familjs kära hem i åratal?

Eller är du så snäll och empatisk till din natur att dina känslor ofta påverkar dina beslut, oavsett om du vill det eller inte? Känns det jobbigt att förhandla om priser, och märker du att du ofta backar från dit bud, särskilt om du förhandlar med någon som verkar väldigt trevlig? 

Se köparens perspektiv: mäklaren ger trygghet

Även för köparen känns det antagligen enklare och bättre att bekanta sig med bostaden och förhandla om en eventuell affär med en neutral part, det vill säga en mäklare. Undersökningar har visat att det särskilt för unga som köper sin första bostad är viktigt att kunna lita på all information och på fastighetsmäklarens expertis.  Många är rädda för att de tar en stor risk om de köper en bostad direkt av säljaren.

En bostadsvisning utan mäklare kan också vara en lite besvärande upplevelse för köparen. Du har kanske själv någon gång varit på en visning där säljaren har visat upp sitt kära hem och alla dess vinklar och vrår? Du kanske hade velat vända på klacken redan i hallen, men stannade kvar bara för att inte såra säljaren. 

Om du funderar på att sälja ditt hem utan mäklare bör du även tänka igenom dessa aspekter. Du kommer på många sätt mycket lättare undan om du inte behöver sätta din egen personlighet och dina känslor på spel vid affären. Om du tar hjälp av en kunnig mäklare är det också mer sannolikt att ditt hem snabbare och säkrare hittar nya lyckliga ägare.  

Kom ihåg detta när du ska lägga ut din bostad till försäljning:

  1. Om du bestämmer dig för att sälja själv, kom ihåg ditt ansvar som säljare och din undersöknings- och upplysningsplikt. Att sälja själv medför större risker.
  2. Om du anlitar ett proffs, satsa på att välja en kunnig och kompetent mäklare. Förhandla vid behov med flera mäklare innan du ingår ett avtal. Kom ihåg att även mäklararvodet kan diskuteras.
  3. Underteckna avtalet med mäklaren först när du har läst igenom det och förstått alla detaljer.
  4. Det är viktigt att fastställa ett realistiskt försäljningspris genast från början.
  5. Ingå alla avtal skriftligt.
  6. Fatta beslut med förnuftet, inte med känslorna.

Muita uutisia