Till innehållet
Tips

Egen bostad i Spanien – 10 tips för att skaffa semesterbostad


Jarno Halme och Riikka Aukee har bott över tio år i Spanien och de har varit en del av Sb-Hem-kedjan sedan 2019. Sb-Hem Spanien Costa Blanca ligger i staden Torrevieja på Spaniens ostkust, som är ett populärt semesterbostadsområde.

Riikka ja Jarno
Jarno Halme och Riikka Aukee

Förmedling av semesterbostäder i Spanien är annorlunda än i Finland. För det första är situationen på bostadsmarknaden helt annorlunda och dessutom avviker landets lagstiftning betydligt från vad man är van vid i Finland eller Norden.

– Försäljning av bostäder hos en mäklare är till exempel sällsynt i Spanien, samma objekt kan säljas av flera mäklare. Arvodet delas, om man hittar en bostad hos en mäklare och en köpare hos en annan. Det finns en låg tröskel till samarbete, gläder sig Halme och Aukee om den lokala kulturen.

Halme och Aukee är kompanjoner och bestämde sig 2014 att endast koncentrera sig på försäljning av nybyggen i Costa Blanca område.

– Här finns mycket nyproduktion och människor vill i allmänhet ha det bästa som man kan få för pengar, beskriver Halme.

Kunderna är i huvudsak finländare, då det är viktigt att uträtta sina ärenden med en finländsk mäklarfirma i Spanien.

– Det är lättare att ha att göra med en finländsk mäklarfirma, då kontakterna med de lokala aktörerna är vardag och köparen kan lita på att man ästår på deras sida och företräda deras intressen, berättar Aukee. 

Genomsnittspriset på de bostäder som Halme och Aukee förmedlar var i fjol 175 000 euro, men semesterbostäder med två sovrum börjar på 140 000 euro i nybyggen. Bostadens läge påverkar också priset i Spanien. Återförsäljningsobjekt säljs betydllgt färre genom dem, då köparna i allmänhet vill ha nyproduktion. En typisk köpare är ett par som är pensionärer och spelar golf och som redan har vänner i området. Köpklientelet blir dock yngre på grund av distansarbete.

Riikkas och Jarnos tips att köpa semesterbostad

1. Köp inte den billigaste och sämsta

I Spanien och främst i Costa Blanca finns det mycket nyproduktion av bostäder, vilket betyder, att priserna är rimliga. Det lönar sig inte att köpa den billigaste och sämsta semesterbostaden. Man vet om och känner till de gamla områdena och värdet ökar inte genom att renovera bostaden-

2. Välj mäklare, som talar ditt modersmål

När du gör bostadsköp för första gången i Spanien, är det viktigt att sköta ärendet på ditt eget modersmål. Ibland glömmer till och med en språkkunnig sin engelska, när förhandlingarna börjar. Det är ett stort beslut att köpa bostad utomlands, och ingen värderar spännande bostadsköp.

3. Gör ett köpuppdrag

Den största delen av de objekt som Halme och Aukee förmedlar är köpuppdrag dvs, att köparen berättar, vilken sorts bostad denne letar efter och mäklaren letar efter lämpliga objekt. Köpuppdraget medför inga kostnader för kunden i något skede. Arvodet har redan beaktats i bostadens pris.

4. Det lönar sig att ändra nyobjekt

Det lönar sig att reservera ett nyobjekt i god tid, då kan man göra ändringar i bostaden i ett tidigt skede. Bostäderna görs vid behov tillgängliga och även annars ändras bostaden till det man är van vid. Till exempel är handduschar och extra stickontakter är oftast saker som man måste be om. Dessutom är genomgång av bostaden i Spanien en konkret sak som påverkar boendekomforten, som det lönar sig att beakta på något sätt.

5. Be om en dstansvisning av ett intressant objekt

När du letar efter en lämplig bostad, be mäklaren ordna en distansvisning av flera intressanta objekt. Teknologi och nätkopplingar är nuförtiden utmärkta och med distansvisning kommer man långt. Dock önskar vi även att kunderna kommer på plats och bekantar sig med bostadsutbudet och området. Många som deltar i distansvisningar har tidigare redan varit på objektet och känner området någorlunda.

6. I Spanien är varje höghuslägenhet en egen fastighet

Spaniens lag känner inte till konceptet bostadsaktiebolag, utan varje bostad är sin egen fastighet. Allmänna ärenden som rör bostäder sköter man på fastighetsmötet. Tack vare organisationen uppkommer inte situationer i Spaniens nyobjekt, där försäljningspriset är lägre är det skuldfria priset. Bekanta dig med Ostajanopas.fi-webbplatsen, där man presenterar bostadshandelns grunder och särdrag.

7. Var beredd på, att kostnaderna i bostadsköpet är betydligt större än i Finland

Bostadsköpets kostnader är betydligt större i Spanien än i Finland och det kan vara bra att förbereda sig på det. Sk. Finlandstillägget är en myt dvs i förmedlingsarvodet finns inget Finlands-tillägg, även om man uträttar ärendet hos en finländsk mäklare. Till exempel i Costa Blancaområdet verkar flera stora mäklarkedjor, varav de största kan sälja samma objekt.

8. En typisk semesterbostad är en bostad med två sovrum

I Spanien säljs höghuslägenheter, bunglaower dvs radhus samt egnahemshus. De lokala invånarna talar inte om tvåor eller ettor, utan oftast pratar man om hem med ett eller två sovrum. Vanligtvis har bostaden takterass, balkon eller trädgård. Det är också vanligt med två trädgårdar i ett radhus, för morgon- och kvällssol. Dessutom finns det framförallt många gemensamma områden, som gym, simbassäng eller lekplats för barn.

9. Bostasköparens pengar är skyddade med bankgaranti i nyobjekt

I Spanien fungerar bankgaranti (sk. Aval), vilket betyder att köparens pengar är skyddade tills överlåtelse av bostaden har ägt rum. Lagen trädde ikraft på 1960-talet och den förpliktigar entreprenören att hålla pengarna som kommer från köparen skilt för sig.

10. Nyobjektets köpeavtal är tidsbegränsat

När man hittar ett lämpligt nyobjekt, fortskrider processen logiskt enligt vissa steg. Fördelen med nyobjekt är, att försäljaren är ett proffs: det finns en tydlig mall, avtalet är i bestämd form och betalningstidtabellerna samt lediggörs enligt bekant och trygg mall.

Är du intresserad av att bo i Spanien? Vi hjälper dig vid försäljningen, köpandet och hyrandet av semesterbostad i Costa Blancaområdet. Vid behov kan vi också hjälpa dig att hitta en långvarig hyresbostad. 

Muita uutisia