Till innehållet
Nyheter

Ändringen av överlåtelseskatten har inte påskyndat bostadshandeln i Finland


Sb-Hems vd Jukka Rantanen och Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen har sänkt sin prognos för bostadsmarknaden 2024, efter en betydligt svagare början av året än väntat på bostadsmarknaden. För att bostadshandeln ska ta fart krävs att läget på arbetsmarknaden lugnar ner sig, visshet om när räntorna börjar sjunka och att konsumenternas förtroende stärks. Ändringen av överlåtelseskatten har inte haft någon inverkan på bostadsmarknaden mer under detta år.

– På grund av det fortsatt svåra läget och en betydligt sämre början på året än väntat på bostadsmarknaden i Finland har Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen och jag uppdaterat vår prognos för bostadsmarknaden för detta år. Vi har tvingats sänka vår prognos från i höstas avsevärt, eftersom antalet bostadsaffärer och bostadspriserna har fortsatt att sjunka i hela Finland under årets första kvartal, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.  

– På grund av att marknaden har återhämtat sig långsammare än väntat kommer den genomsnittliga prisutvecklingen för begagnade bostäder att förbli på minus även detta år. Enligt vår uppdaterade prognos kommer priserna på begagnade bostäder att sjunka i Finland med i genomsnitt en procent (-1 %) i år. Vi tror inte att priserna på begagnade bostäder kommer att sjunka nämnvärt under årets andra kvartal, men en liten uppgång är att vänta först i slutet av året. 

– Vi har även blivit tvungna att sänka vår prognos över antalet bostadsaffärer 2024 avsevärt. I höstas förutspådde vi att antalet affärer med begagnade bostäder via mäklare kommer att öka med 15 procent. Nu tror vi att antalet affärer med begagnade bostäder via mäklare kommer att öka endast med 0–5 procent jämfört med 2023. Det är möjligt att bostadshandeln börjar återhämta sig först under årets tredje kvartal, säger Rantanen. – Om bostadshandeln sakta tar fart och först i slutet av året, kommer ökningen i antalet bostadsaffärer att ligga nära noll i år. Men om bostadshandeln tar fart tidigare och kraftigare, kan antalet affärer öka med fem procent. 

– Även om många av de ekonomiska indikatorer som påverkar bostadshandeln redan talar för en förbättring, ligger konsumenternas förtroende fortsatt på en mycket låg nivå. Jag tror att förtroendet kommer att stärkas senast när ECB börjar sänka räntorna. ECB:s senaste räntemöte bekräftade förväntningarna om att vi kommer att få se en första räntesänkning i juni, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen. 

– Konsumenternas köpkraft har redan stärkts, sysselsättningen i Finland har förblivit bättre än väntat och ekonomin återhämtar sig också sakta. Vår uppdaterade prognos över antalet bostadsaffärer går i linje med BNP-prognoserna. Hela året kommer att ligga på minus, men i slutet av året blir utsikterna bättre, Finlands ekonomi börjar återhämta sig och bostadshandeln tar fart. 

– Personligen tror jag inte att någon avsevärd återhämtning börjar förrän arbetsmarknadskonflikterna är över och regeringen och fackförbunden har lyckats hitta en permanent lösning så att situationen lugnar ner sig. Läget har varit orimligt svårt redan alldeles för länge, i över 1,5 år. Det vore viktigt att lösa konflikterna och oenigheterna omedelbart, betonar Rantanen. 

– Inom bostadshandeln är sommarmånaderna, särskilt juli, ofta ganska lugna eftersom många är på semester. Om bostadshandeln börjar återhämta sig först efter sommarsemestrarna är vi redan långt in på året.  

Det stora utbudet stöder bostadsmarknaden  

– Dessvärre har sänkningen av överlåtelseskatten med 25 procent i början av året inte påskyndat bostadshandeln, vilket var syftet med ändringen. Skatteändringen skedde försent. Om skatten hade sänkts redan tidigare, när bostadsmarknaden fortfarande fungerade någorlunda, skulle det ha haft en positiv inverkan. Nu var den inte till någon nytta. Skatteändringen satte fart på förstabostadsköparna i slutet av fjolåret, men därefter har den inte haft någon inverkan på bostadshandeln, säger Rantanen. 

– För bostadsköparna är läget för tillfället bra i det avseendet att det finns ett stort utbud i förhållande till efterfrågan över hela Finland. Nu är det enklare att hitta ett drömhem än i skedet när efterfrågan och antalet affärer börjar öka. Då kommer sannolikt många nyrenoverade bostäder och bostäder i gott skick att gå åt snabbt. Inom bostadshandeln fungerar marknadens lagbundenheter mycket bra. När efterfrågan ökar och riktas till bostäder av en viss typ, som nu till större familjebostäder, börjar priserna stärkas. 

– Inom handeln med nybyggda bostäder börjar massan av osålda bostäder röra på sig så att de bostäder säljs först som är färdiga och som ligger antingen på egen tomt eller på arrendetomt som ägs av staden, säger Rantanen. 

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss: 

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia