Till innehållet
Nyheter

Läget på bostadsmarknaden i Finland blir bättre redan i vår


Svackan på bostadsmarknaden i Finland som började i oktober och den kraftiga nedgången i antalet bostadsaffärer fortgår fram till i vår. Marknadsläget börjar normaliseras tidigast i slutet av våren när finländarna har anpassat sig till den nya ränte- och prisnivån och blivit aktivare igen när det gäller bostadsbyten och -köp. Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, förutspår att handeln med begagnade bostäder kommer att minska under nästa år med högst 5 procent och priserna med 2–4 procent i hela landet.

oranssi omakotitalo ja vehreä piha

Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, tror att den svacka som råder på bostadsmarknaden i Finland just nu kommer att upphöra i vår. Senast i slutet av våren sker en vändning till det bättre. Han förutspår att handeln med begagnade bostäder i Finland kommer att minska under nästa år med högst 5 procent och handeln med nya bostäder med 5–10 procent.

– Även bostadspriserna kommer att sjunka i nästa år. Min uppskattning är att priserna kommer att gå ned i hela landet med 2–3 procent och i huvudstadsregionen med 3–4 procent. I Helsingfors och huvudstadsregionen kommer priserna sannolikt att sjunka lite mer än i övriga Finland. Efter den första coronafasen överhettades nämligen marknaden i de mest eftertraktade bostadsområdena och bostadspriserna steg till en rekordhög nivå på vissa ställen, säger Rantanen. – Nu är utbudet betydligt större även i huvudstadsregionen än så sent som i slutet av fjolåret och försäljningstiderna för bostäder har blivit längre, vilket påverkar priserna. Samma trend kommer att fortsätta även under nästa år. Priserna kommer dock inte att sjunka i alla bostadsområden eller stadsdelar. I de allra mest eftertraktade områdena där utbudet proportionellt sett är mindre kan prisutvecklingen till och med ligga något på plus.

– Antalet säljobjekt kommer att öka ytterligare under nästa år. Ett större utbud innebär inte enbart att försäljningstiderna förlängs, utan också att det uppstår regionala skillnader inom städer och tillväxtcentrum. Så sent som i fjol när utbudet var alldeles för litet sett till efterfrågan, sålde alla bostäder som lades ut till försäljning bra oavsett deras läge. I fortsättningen kommer det ökade utbudet att ha en negativ inverkan på försäljningen av bostäder i mindre eftertraktade bostadsområden och stadsdelar. I dessa kommer också bostadspriserna att sjunka mer.

Urbaniseringen och de regionala skillnaderna ökar

– Under coronan bromsades urbaniseringen upp och städernas kranskommuner lockade familjer, som vid Nurmijärvi-fenomenet. Framöver kommer städer och tillväxtcentrum att locka mer invånare än kranskommunerna. Urbaniseringen ökar, och i det förändrade marknadsläget kommer de närliggande områdena att drabbas något.

– Arbetstillfällena styr flyttningsrörelsen, eftersom merparten av finländarna vill bo nära sin arbetsplats. I städer där det finns framgångsrika industrier och arbetstillfällen är åtgången på bostäder god, och det finns inga tecken på någon större förändring i prisnivån på dem. I huvudstadsregionen är situationen en annan i det avseendet att många har ganska lång väg till jobbet. Vissa arbetstillfällen finns i låglönebranscher, och ägarboende och hyror är dyra sett till lönenivån. Huvudstadsregionens kranskommuner kommer därför att bibehålla sin livskraft bättre än kommuner i övriga Finland.

– I framtiden kommer förekomsten av spårbunden trafik i allt större utsträckning att avgöra hur attraktiv en boningsort är, eftersom det är snabbt, ekologiskt och relativt förmånligt att åka tåg och metro.

Handeln med semesterbostäder kommer att minska med 5–10 procent under nästa år

– Handeln med semesterbostäder har minskat under detta år fram till början av november med 26,5 procent jämfört med i fjol. Det är betydligt mindre än min uppskattning i början av året, då jag förutspådde en nedgång på 35–40 procent. Antalet affärer skulle ha varit fler i år om utbudet bara hade varit större, säger Rantanen.

– När det gäller semesterbostäder och stugor är det svårt att förutse hur utbudet kommer att utvecklas. Jag tror dock att utbudet kan öka i vår när stugägare som under coronaåren har köpt stugor med lånade pengar lägger ut dem till försäljning. Det kan hända att vissa är tvungna att sälja sin stuga på grund av de stigande räntekostnaderna och energipriset.

– De genomsnittliga priserna på sommarstugor och semesterbostäder kommer att sjunka med högst 2–3 procent under nästa år. Trots detta kommer priserna ändå att vara cirka 6 procent högre än under 2020, säger Rantanen. – I handeln med såväl semesterbostäder som enfamiljshus och småhus kommer uppvärmningsformen och energieffektiviteten att ha allt större betydelse för köparna. När det gäller bostäder med dyr olje- eller eluppvärmning fortsätter efterfrågan och priserna att sjunka.

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden i Finland med mig:

Yhteystietokortti

Miehen henkilökuva

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@spkoti.fi

Muita uutisia