Till innehållet
Tips

Riskkonstruktioner, konditionsgranskning och ansvarsfördelning? Fastighetsmäklarens tips vid köp av bostad som ska renoveras


Renovera ett gammalt hus eller bygga ett nytt? Detta är något som många bostadsflyttare överväger, och valet påverkas framför allt av önskemål om boende. Vi frågade Sb-Hem-företagaren Jaana Sorsa vilka råd fastighetsmäklaren kan ge, särskilt när det gäller renovering.

Maalaustarvikkeita

– Köpare av gamla fastigheter eller bostäder är nästan alltid intresserade av renovering: de vill att deras hem ska kännas eget. Ibland krävs en större ombyggnad, ibland räcker det med en ytlig renovering, säger Sorsa.

En riskkonstruktion är inte alltid en risk

När man köper en fastighet som ska renoveras rekommenderar Sorsa att man bekantar sig med webbplatsen hometalkoot.fi(Du dirigeras till en annan tjänst). Där kan man söka information om fastigheter och bostäder som byggts under olika årtionden. Byggstilar, -metoder och byggnadslagar har varierat under årtiondena, vilket gör det lättare att förstå riskkonstruktioner och andra aspekter av byggnadskonstruktion.

– På 1970-talet byggdes t.ex. hus med platt tak och låg sockel, som senare konstaterats vara riskkonstruktioner. Men man behöver inte bli skrämd av ordet riskkonstruktion. Det syftar på tidsperiodens typiska problem, och man ska vara medveten om dem vid köpet, säger Sorsa.

Sorsa är en erfaren byggare: hon har byggt två egnahemshus och bor i ett hus som byggts på 1970-talet. Jaana, som började i Sb-Hem-kedjan 2011, har varit med i olika projekt och sålt flera fastigheter från olika årtionden i Riihimäki-, Hyvinge- och Tervakoski -områdena.

– I nuläget skulle fler egnahemhus säljas än vad det finns fastigheter att tillgå. De flesta köpare är intresserade av tämligen nya hus, men ändå planeras ytrenoveringar vid köp av ett nytt hem, säger Sorsa.

Fastigheterna genomgår alltid en konditionsgranskning

Oavsett om det rör sig om en ny eller en något äldre fastighet är konditionsgranskning alltid en del av processen.
RAKsystems rekommenderar att en konditionsgranskning utförs redan i samband med att fastigheten läggs ut till försäljning. Därmed beaktas fastighetens skick i försäljningspriset. Enligt Sorsans erfarenhet är det dock nyttigare att genomföra en konditionsgranskning först när en potentiell köpare har hittats.

– Det har visat sig vara bra att köparen deltar i konditionsgranskningen. Det är till och med en väletablerad praxis: på så sätt förstår köparen vilka fel eller riskkonstruktioner som kan finnas i bostaden, påpekar Sorsa.

Om granskningen är gjord i förväg rekommenderas att ordna ett platsbesök med köparen, när inspektören är närvarande och förklarar rapportens innehåll.

– Om försäljningsobjektet är i riktigt dåligt skick eller om det finns anledning att misstänka större brister, är det bra att utföra en konditionsgranskning redan på förhand, rekommenderar Sorsa.

Att dokumentera renovering ökar förtroendet

Ytrenovering är den vanligaste typen av renovering, eftersom i synnerhet köpare av egnahemshus vanligtvis vet hur man målar och tapetserar. De dyraste och näst vanligaste renoveringarna är köket och badrummet. Där behövs ett proffs, åtminstone när det gäller rör- och elarbeten.

– Det rekommenderas att alltid dokumentera renoveringar, även om man får göra vad man vill i ett egnahemshus. Vid försäljningen är dokumentation värdefull eftersom den ökar köparens förtroende och kan till och med förbättra försäljningspriset. Det är vanligtvis inte värt att renovera inför försäljning, eftersom köparna har olika preferenser. Renlighet är däremot mycket viktigt, säger Sorsa.

Sorsa rekommenderar lägenhetsrenoverare att besöka webbplatsen vastuunjako.fi(Du dirigeras till en annan tjänst), som innehåller information om aktielägenheternas ansvarsfördelning i samband med olika typer av renoveringar.

– Om man gjort ett undantag från ansvarsfördelningstabellen bör det nämnas i bolagsordningen. Det lönar sig att bekanta sig med bolagsordningen åtminstone vid köpet, eftersom det kan finnas ovanliga arrangemang, särskilt i äldre lägenheter, påpekar Sorsa.

Renovering av badrum och kök vart 15:e år

När det gäller badrums- och köksrenoveringar talar vi om en vägledande tidsram på cirka 15 år. Särskilt när det gäller badrum är 15 år redan en betydande tidsperiod och bestämmelserna har ändrats, till exempel när det gäller fuktisolering. Å andra sidan kan även stilen förändras mycket på 15 år.

– I synnerhet unga köpare vill byta stil i både badrum och kök, säger Sorsa.

Numera finns det en växande trend att köpa en sliten bostad, renovera och sälja den snabbt. En flippare köper och renoverar en etta eller en tvåa med ett bra bolag och läge. En renoverad bostad säljs snabbt och vinsten görs genom att flippa en sliten bostad och fräscha upp den genom en fullständig renovering.

– Flipparna är oftast själva professionella renoverare, inte vanliga bostadsflyttare, påpekar Sorsa.

När du planerar att köpa en bostad som ska renoveras kom ihåg att en professionell fastighetsmäklare är ett säkert val. Köparen har undersökningsplikt och säljaren informationsplikt när det gäller fastighetens skick. När mäklaren är inblandad i ett bostadsköp är han eller hon alltid skyldig att göra en rapport om det finns anledning att tro att det finns något om bostaden som köparen bör känna till.

Muita uutisia