Till innehållet
Karriärberättelser

”Det vi säljer kommer inte att slut och man kommer långt med samarbete” – Sb-Hem S:t Michels erfarna mäklare rekommenderar branschen


Sb-Hem S:t Michels fastighetsmäklare Esa Pietiläinen, Jouni Karjalainen och Aulis Ahonen har gått den långa vägen som mäklare och sett hur branschen har ställts inför förändringar, utmaningar och möjligheter. Inom ett par årtionden har också köpbeteendet förändrats, och köparna vet mer. Människan, alltså mäklaren, behövs än i dag och samarbete minskar riskerna.

I bilden från vänster: Kari Loisa, Jouni Karjalainen, Aulis Ahonen ja Esa Pietiläinen

– En gång i tiden delade vi inkomsterna mellan oss tre: samarbetet lyckas när partnerna är likvärdiga och arbetar lika mycket, berättar Karjalainen som sedan ett par åt tillbaka är deltidspensionerad.

– Man klarar av även svåra tider när man har framgång i goda tider. Nu är det en bra tid att lära sig det här yrket. Det finns rum för nya mäklare åtminstone här i S:t Michel, där marknaderna växer men många mäklare går i pension, påminner Pietiläinen som leder Sb-Hem S:t Michel som företagare.

Det lönar sig att öva på tidshantering

De erfarna mäklarna lyfter fram tidshantering och -användning som en av de viktigaste färdigheterna i mäklarens arbete. Mäklarens arbete har rykte om sig att man jobbar hela tiden, 24/7 – och på sätt och vis stämmer det. I dag går tiden åt andra saker än till exempel för 20 år sedan. Digitaliseringen har gjort det snabbare att ta kontakt och dela information, men samtidigt lägger köparna ner mer tid på att jämföra och söka bostäder.

– Arbetet har tagit tid. Förr i tiden var allt mer manuellt, men köpet var enklare: tidigare gick man på fem visningar och fattade ett beslut, nu jämför man mer. Mäklaren arbetar inte 24/7, men man måste tjäna sina kunder. Nya mäklare skräms i onödan av tidsanvändningen: arbetet kan göras på olika sätt och var och en gör det som måste göras, beskriver Pietiläinen.

– Det här arbetet blir ett levnadssätt och ett sätt att agera. Det är klart att arbetstiderna inte passar alla, beskriver Ahonen som har varit pensionerad i ett år.

– Digitaliseringen har för sin del underlättat arbetet: kunden får alla uppgifter snabbare och förändringen har gjort att det krävs mindre av mäklaren, då det går snabbare att få allt i skrift. Å andra sidan skapar snabbheten också stress när man ska uträtta ärenden elektroniskt, fortsätter Pietiläinen.

– Dagsrytmen är varierande och dagarna är inte lika varandra. Det kräver också flexibilitet av familjen när tidtabellerna förändras och det går också tid åt resorna, berättar Ahonen. 

Samarbete och personliga färdigheter är avgörande

Allt arbete tar och ger. Trion skulle inte byta ut sina erfarenheter mot något, men de har lärt sig mycket och det pratar de gärna om. Teamarbete är hemligheten bakom trions framgång, men man ska inte glömma de personliga färdigheterna. Det som inte kommer att förändras i mäklarens arbete är personligheten, och därför återvänder kunderna om och om igen till en mäklare som gett personlig service. 

– Jag skulle inte byta ut tiden och erfarenheten. Lärdomarna gottgör för de dåliga dagarna. Provisionsnivån byggs om varje månad. Det nätverk som man skapat genom åren, både med vänner och kunder, är något som inte kan köpas med pengar. Det som jag tjänat har jag tjänat med mitt eget arbete. Vi delar framgångarna och utmaningarna med varandra och man får hjälp av teamet när man är osäker, beskriver Ahonen.

– Vem som helst kan skaffa sig de nödvändiga baskunskaperna, men relationen mellan mäklaren och kunden byggs upp av människor. Omsorgsfullhet, ansvarskänsla, ihärdighet, öppenhet och driftighet är egenskaper som skapar förtroende. Yrkesskickligheten kommer i och med det, beskriver Pietiläinen.

– Var dig själv och var ärlig: på så sätt kommer du långt. Teaterföreställningar är en sak för sig – och räck upp handen när du inte vet något, sammanfattar Ahonen.

Mäklare behövs nu och i framtiden

Digitalisering och sociala medier har förändrat branschen mycket, men de kan aldrig ersätta mäklaren. Att köpa en bostad är ett stort beslut för köparen: man behöver stöd för det. Dessutom är branschen mycket reglerad och teknisk – man måste veta mycket. Det behövs säkerhet och expertis.

– Det vi säljer kommer inte att ta slut, alltså ”lagret” blir aldrig tomt: det finns alltid någon som äger, köper och säljer. Det finns dödsbon och köpare av första bostad. När kretsloppet hålls i gång är allt i sin ordning, beskriver Karjalainen.

– Expertis är väldigt viktig, och det lönar sig att avlägga examina. Kompetens ökar förtroendet. Dessutom ska man vara positiv, lyhörd och vänlig. De är viktiga egenskaper. Ödmjuk och tillgänglig, summerar Karjalainen.

Esa Pietiläinen

Företagare, fastighetsmäklare AFM, YKV, köpvittne

+358 400 159 776

esa.pietilainen@spkoti.fi

Sb-Hem S:t Michel

Jouni Karjalainen

Fastighetsvärderare, AFM, YKV, AKA

+358 400 372 231

jouni.karjalainen@spkoti.fi

Sb-Hem S:t Michel

Sb-Hem S:t Michel


Porrassalmenkatu 23, S:t Michel

+358 44 976 8277

mikkeli@spkoti.fi

Muita uutisia