Till innehållet
Nyheter

Sb-Hem Akademi – Det är viktigt att hålla expertisen uppdaterad i fastighetsbranschen


Sb-Hem Akademi är ett unikt utbildningsprogram som ger våra mäklare möjlighet att lära sig mer och utvecklas till de bästa inom sitt område. Att jobba som fastighetsmäklare är ett mångsidigt och krävande jobb, och därför vill vi ge de bästa verktygen för att lyckas. Sb-Hem Akademi är utformat för att stödja både nya och erfarna mäklare, och utbildningen ger dem all kunskap de behöver, från kundanskaffning till eftervård och juridiska frågor.

Sb-Hem Akademi har upprättats för att upprätthålla ett kontinuerligt lärande 

Det är inte bara en digital utbildningsplattform, Sb-Hem Akademi är en lärande karriärväg som hjälper mäklare att växa i sina roller, utveckla sina karriärer och därigenom förbättra kvaliteten på kundservicen. Det är viktigt att Sb-Hems kunder och framtida medarbetare kan lita på att Sb-Hems mäklare är de mest professionella experterna på marknaden.  

Du kan genomföra utbildningen i vilken ordning du vill, men Akademi har också utformat en optimal sekvens – en karriärväg – för att säkerställa att du lär dig de mest relevanta och aktuella lärdomarna. 

– För att lyckas som fastighetsmäklare på lång sikt måste du ständigt underhålla och utveckla dina professionella färdigheter. Det är därför vi har byggt en unik utbildningsplattform för våra mäklare, Sb-Hem Akademi. Den innehåller inte bara ett stort antal utbildningar utan också en karriärväg för fastighetsmäklare, som hjälper att utveckla exakt rätt saker. Utbildningarna är innehållsrika och motiverande”, säger Jukka Rantanen, verkställande direktör för Sb-Hem

Sb-Hem Akademi förbereder fastighetsmäklare för framgång 

Utbildningarna är till stor nytta för förmedlare – både nya och erfarna experter som vill uppdatera sina kunskaper. För många förmedlare kan det ha gått lång tid sedan de tidigare studerade inom området och det finns ett behov av att uppdatera sin expertis. Innehållet i Sb-Hem Akademi ger all den kunskap och de färdigheter som våra förmedlare behöver för att lyckas i branschen. Programmet innehåller kurser som täcker alla väsentliga delområden inom fastighetsförmedling, till exempel juridiska ärenden, som minskar antalet reklamationer och förbättrar kundnöjdheten. 

– Kedjans stöd för att utveckla kompetensen är riktigt bra! Om du kommer in som ny förmedlare är Sb-Hem Akademi en enkel språngbräda. Den visar hur omfattande fastighetsbranschen är. Många tror att en mäklares jobb bara är att sälja bosraden, men faktiskt är det mycket som ska göras innan försäljningen äger rum. Efter försäljningsprocessen blir många kunder förvånade över vad mäklaren har gjort under resans gång. Det säger Valtteri Vänskä, försäljningsförhandlare på Sb-Hem S:t Michel

Sb-Hem Akademi har en positiv inverkan på kundupplevelsen 

När våra mäklare genomgår Sb-Hem Akademis utbildning är de bättre förberedda på att möta våra kunders behov och önskemål. Mäklarens professionalism är kundens trygghet i en bostadshandel och därför är vikten av att upprätthålla sin expertis ovärderlig.  

Utbildningen innehåller till exempel genomgång av olika kundpersonligheter och sparring i olika servicesituationer som förbereder förmedlarna för att verka i föränderliga miljöer.  

– Sb-Hem Akademi är ett tydligt och användarvänligt sätt att uppgradera sin expertis. Till exempel med en ny änställd startade vi Start-karriärväg när vi lärde känna Akademis utbud. Våra experter har också börjat från start och gått vidare därifrån. Från akademin kan du också snabbt kolla upp svar på eventuella frågor från utbildningspaketet som handlar om ämnet, säger Tanja Heinonen, företagare och fastighetsförmedlare i Sb-Hem Jyväskylä, Jämsä, Orivesi, Muurame och Ylöjärvi.   

Engagemanget för kompetensutveckling börjar med förmedlaren själv 

Att studera vid Sb-Hem Akademi är inte obligatoriskt, men uppmuntras starkt. Kontinuerligt lärande och utveckling är våra kärnvärden, och de återspeglas också i hur vi utbildar våra mäklare. Utbildningarna finns som onlinekurser och deras aktualitet ses ständigt över. Vi tar gärna emot feedback och önskemål om att förbättra vår utbildning, och ibland ordnar vi liveutbildningar och presentationer om populära ämnen vid våra evenemang.  

– Akademin har redan nästan 50 individuella kurser som hjälper till att lära sig allt man behöver veta om att jobba som mäklare. Dessutom får de som avlagt examen som auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) får dessutom ett kompetensbevis som kan delas på till exempel sociala medier. Genom att utbilda sig kan våra mäklare bidra till att du varje dag får en professionell och trygg service från Sb-Hem i dina bostadsärenden. Uppmuntar Pipsa Sarin, specialisten och utvecklare av utbildningstjänster för Sb-Hem.  

Sb-Hem Akademi förbereder mäklarna för att bli de bästa möjliga partnerna för våra kunder och ger dem verktygen för att bygga en framgångsrik karriär. Genom utbildning kommer våra mäklare att lyckas tillsammans med våra kunder och överträffa förväntningarna på framgång i bostadsaffärer.  

Muita uutisia