Till innehållet
Tips

Bostadsmässan är innovationernas scen och trendernas hem


År 2023 arrangeras bostadsmässan i Lovisa 7.7–6.8. Småhusområdet breder ut sig i tallbevuxen kuperad hällmark, där varje bostad har havsutsikt över Lovisaviken. Området som fått namnet Drottningsstranden har lämnats i ett så naturligt tillstånd som möjligt och det har även inspirerat bostädernas inredning.

Bostadsmässoområdet Drottningsstranden i Lovisa är beläget på Lovisavikens östra strand bara en kilometer från stadskärnan. På Drottningsstranden byggs 17 egnahemshus, två parhus, ett radhus, ett flervåningshus av trä samt flytande hus. Flervåningshuset har både hyres- och ägarbostäder, de övriga objekten är ägarbostäder. Majoriteten av mässans besökare hämtar inspiration för inredning och innovationer i hemmet.

Havet är viktigt

Ett centralt tema i Lovisa är ”havet är viktigt”. Bostäderna är byggda så att de alla har havsutsikt. Närheten till havet betonas av de flytande husen, som representerar innovativt byggande i finländska förhållanden. Den omgivande naturen har beaktats starkt: man har beaktat djurlivet i regionplaneringen och värnat om strandlandskapets naturlighet. Man har strävat efter att bevara träden vid stranden och på tomterna där det har varit möjligt. I enlighet med instruktionerna har gårdsplanerna lämnats i ett så naturligt tillstånd som möjligt.

”Av egnahemshusen i Drottningsstrandens småhusområde har tio en egen strand. De övriga egnahemshusen har också havsutsikt. Hemmen har stora fönster med utsikt mot havet samt gamla stan på den motsatta stranden”, berättar projektchef Niina Okkonen från Lovisa stads bostadsmässorganisation.

Den andlöst vackra havsutsikten stjäl uppmärksamheten även inuti mässhemmen. Inredningen uppfyller de kommande invånarnas långvariga drömmar. Det garanterar att det finns mycket att se och inspireras av även för mässans besökare. Enligt trendexpert Malla Tapio märks också tre tendenser i mässobjekten som fängslar finländska inredare just nu.

Den ljusa skandinaviska stilen syns i att inhemska trämaterial, björk, tall och gran, har gjort en comeback i inredningen.Fräsch renlighet betonas med ljusa naturmaterial, som ger inredningen en varm stämning. En kombination av nytt och gammalt ger upphov till den nya tidens nostalgi, där man modigt blandar ny modern arkitektur och möbler, konst, böcker och föremål med personligt värde. Allt behöver inte vara från samma tidsålder, utan det är de personliga inläggen som gör kombinationerna intressanta. Minimalistisk lyx får sin inspiration från lyxhotell och fäster uppmärksamhet vid detaljerna. Högklassiga material och skickliga konstruktioner möjliggör enhetliga och fogfria ytor utan lister och trösklar.

Bostaden är mer än ett hem

Det andra temat är ”bostaden är mer än ett hem”: Flera av egnahemshusen har planerats att betjäna familjerna genom alla livsskeden, vilket märks av rummens anpassningsbarhet. Behovet av distansarbete syns i de nya lösningarna, där arbetsplatsen har placerats vid sidan av det övriga hemmet. På så sätt skapar man efterlängtad hemfrid och arbetsro.

Flytande konstruktion tar boendet till en helt ny nivå. Eftersom Finlands Bostadsmässas grunduppgift är att utveckla finländskt boende, har andelslaget också beställt en objektiv expertutredning för de flytande småhusen som är ämnade för fast bosättning. Utredningen görs av Sweco Finland Oy, och resultaten publiceras under sommaren som en del av Bostadsmässans program.

”För oss är det viktigt att kartlägga nya möjligheter för byggande. Flytande byggande kan också ge Finland exportmöjligheter och ny affärsverksamhet”, berättar Anna Tapio, verkställande direktör för Finlands Bostadsmässa.

Belysningen spelar en roll

Det tredje temat, ”belysningen spelar en roll”, tar ställning till belysningen på gårdar och allmänna områden. Med belysningen i Drottningsstrandens bostadsområde ville man undvika att orsaka ljusföroreningar. I ljusplaneringen av området beaktade man förutom människorna även levnadsvanorna hos fladdermössen som bor i skogen intill.

Belysningen beaktar naturen och utsikten till det historiska nedre stan på den motsatta stranden. Med hjälp av belysningen skapar man olika stämningar på området och med den kan man till exempel på gården betona unika naturformationer, bergskärningar och träd. Välplanerad belysning ökar även trivseln och säkerheten. ”Man har velat satsa på belysningen, eftersom man ville att utsikten från Lovisa gamla stad över viken till det nya bostadsområdet skulle se ut som på ett vykort. Överdriven belysning skulle också störa faunan i området”, berättar Lovisa stads projektchef Niina Okkonen.

Okkonen syftar bland annat på fladdermössen som bor i den skyddade ekskogen i närheten av Bostadsmässområdet. Stränderna i området är viktiga näringshabitat för dem och man ville planera all belysning så att den inte ska störa djurens liv. Det bästa sättet att beakta både människor och djur är att undvika bländande ljusföroreningar. I Lovisa har detta i praktiken gjorts genom att välja så mycket indirekt och nedåtriktad belysning som möjligt till Drottningsstranden. På så sätt riktas ljuset dit där det behövs, såsom gångbanor.

Muita uutisia