Till innehållet
Nyheter

Bostadshandeln ökar och bostadspriserna stiger nästa år


Det långvariga svåra läget på bostadsmarknaden förbättras genom tydligare ränteutsikter och en måttligare inflation. Sb-Hems vd Jukka Rantanen och Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen förutspår att antalet affärer med begagnade bostäder kommer att öka med 15 procent i Finland under nästa år jämfört med innevarande år. Även priserna på begagnade bostäder kommer att stiga nästa år med i genomsnitt två procent i hela landet.

– Enligt vår prognos kommer antalet bostadsaffärer via mäklare att stanna på cirka 48 000 i år, då antalet affärer i fjol var 66 525. Nedgången jämfört med i fjol är cirka 30 procent och jämfört med toppåret 2021 nästan 45 procent, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Även bostadspriserna har gått ned i år i hela landet. I vår prognos uppskattar vi att priserna på begagnade bostäder kommer att sjunka i Finland i år med i genomsnitt 5,5 procent jämfört med i fjol.

– År 2024 kommer att bli ett betydligt bättre år för bostadshandeln än detta år. Enligt vår prognos ökar antalet bostadsaffärer via mäklare med 15 procent under nästa år till cirka 55 000. Vi tror också att kvadratmeterpriserna för begagnade bostäder kommer att stiga i hela landet i nästa år med i genomsnitt två procent, säger Rantanen.  – Även finländarna tror på en prisuppgång. I undersökningen Sparbarometern 2023 uppgav 48 procent av de finländska svarspersonerna att de tror att bostadspriserna kommer att stiga i det egna bostadsområdet under de kommande 2–3 åren.

– Byggnationen kommer även under nästa år att vara mycket liten i Finland och exceptionellt få nya fritt finansierade bostäder kommer att komma ut till försäljning. Då den ökande efterfrågan i huvudsak riktas till begagnade bostäder, minskar bostadsutbudet och alternativen för bostadssökande bland bostadstyperna av deras intresse. Och genom att efterfrågan ökar och utbudet minskar börjar bostadspriserna stiga igen.

Regeringens färska beslut att sänka överlåtelseskatten är en viktig och välfungerande stödåtgärd för bostadshandeln

– Många ekonomiska indikatorer som påverkar bostadshandeln talar för närvarande för en upphämtning för bostadshandeln. När det gäller de största osäkerhetsfaktorerna för bostadsköpare, dvs. räntor och inflation, är utsikterna klarare och positivare än för bara ett tag sedan, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Räntorna förväntas inte stiga mer. Den nya räntenivån har stabiliserats på drygt fyra procent, och någon avsevärd nedgång väntas inte inom den närmaste framtiden. På marknaden är förväntningen att euriborräntorna kommer att stabiliseras på omkring tre procent under de kommande två åren. När det gäller de genomsnittliga räntorna på nya bolån skulle marginalerna då ligga på omkring 3,5–4 procent.

– Någon återgång till en tid med nollräntor eller exceptionellt låga räntor är inte att vänta under de närmaste åren, och enligt resultaten av den färska undersökningen Sparbarometern 2023 förväntar sig finländarna inte heller detta. Endast en procent av svarspersonerna i vår undersökning tror på en kraftig nedgång för euriborräntorna, säger Mikkonen.

– Jag tror att läget på bostadsmarknaden sist och slutligen kan förbättras till en bra nivå relativt snabbt på grund av den undertryckta efterfrågan. Det finns många privathushåll med en ordnad ekonomi och betalningsförmåga som på grund av de stigande och fluktuerande räntorna har lagt sina planer på bostadsbyte på is, och dessa kan mycket väl nu bli aktiva och ta mod till sig att fatta beslut, säger Rantanen.

– Jag är nöjd med regeringens färska beslut att sänka överlåtelseskatten. För dem som planerar att köpa bostad eller enfamiljshus är det fråga om en besparing på flera tusentals euro vid bostads- och fastighetsaffärer.

– En annan faktor som talar för ett uppsving för bostadshandeln är att läget på arbetsmarknaden fortfarande är relativt bra i Finland, även om arbetslösheten förväntas öka någon under nästa år. Däremot kommer konsumenternas köpkraft att förbättras i Finland. Recessionen ser ut att bli kortvarig och Finlands ekonomi kommer återigen att vända svagt uppåt under nästa år, säger Mikkonen.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia