Till innehållet
Nyheter

Oro över ekonomin hindrar finländarna från att förverkliga sina bostadsbehov och bostadsdrömmar


Sb-Hem har tagit reda på finländarnas drömmar och åsikter om påståenden relaterade till bostadshandeln. Av de över 1 000 myndiga finländare som svarade på den nationella enkäten ”Vad drömmer du om?” drömde 36,3 procent om ett nytt hem. Ungefär hälften av de svarande uppger dock att deras nuvarande ekonomiska situation hindrar dem från att förverkliga sina drömmar just nu. Resultatet av enkäten bekräftar att det finns uppdämd efterfrågan på den finländska bostadsmarknaden.

Sb-Hems enkät ”Vad drömmer du om?” genomfördes med ett elektroniskt formulär i Sb-Hems nyhetsbrev och på sociala medier under perioden 24.4.–15.5. Det totala antalet svar på enkäten var 1 070.  

Av de svarande är 70 procent i åldern 30–59 år, 65 procent är kvinnor, 68,8 procent äger sin bostad och 29,1 procent hyr sin bostad. 37,5 procent av de svarande bor i egnahemshus, 42,8 procent i höghus, 15,4 procent i radhus och 4,3 procent i parhus.  

– Vi ville ta reda på vad finländarna drömmer om just nu och vad de anser om påståenden relaterade till bostadsmarknaden. Resultaten av enkäten bekräftar mitt antagande om att hushållen har ett uppdämt behov av att byta bostad. Viljan och behovet av att byta hem är generellt sett ganska stort, men oron över den personliga och allmänna ekonomiska utvecklingen hindrar människor från att förverkliga sina bostadsdrömmar, berättar verkställande direktör vid Sb-Hem Jukka Rantanen.  

I vår enkät var resor den enda drömmen som var mer populär än ett nytt hem. Av de svarande uppgav 42,3 procent att de drömde om att resa och 36,3 procent om ett nytt hem. Den tredje största andelen finländare drömmer om att få en bättre ekonomisk situation (33,3 procent) och den fjärde största andelen drömmer om att renovera sitt nuvarande hem (20,7 procent).  

– Finländarnas välbekanta och traditionella dröm om en egen stuga/fritidsbostad kom också fram i svaren. Det kan dock komma som en liten överraskning att 8,5 procent av de svarande uppger att de drömmer om en investerings- och semesterbostad utomlands. 

Kvinnorna är mer bekymrade över sin ekonomi än männen 

– Osäkerheten över och bristen på förtroende för både den egna och den allmänna ekonomiska situationen återspeglas i det faktum att endast 24,2 procent av de svarande ämnar förverkliga sina drömmar under den närmaste tiden. Under de närmaste åren ämnar 36,1 procent av de svarande förverkliga sin dröm. Av alla de svarande ämnar 38,3 procent förverkliga sin dröm genom att spara eller investera och 21 procent genom att sälja sina nuvarande tillgångar, berättar Rantanen.  

– Av alla de svarande uppger 50,4 procent att deras nuvarande ekonomiska situation hindrar dem från att förverkliga sina drömmar just nu. Kvinnorna verkar vara mer bekymrade över sin nuvarande och framtida ekonomiska situation än männen. Mer än hälften av kvinnorna (54 procent) uppger att deras nuvarande ekonomiska situation utgör ett hinder för att förverkliga deras drömmar, jämfört med 42,3 procent av männen.  

– Intressant är att i de öppna svaren är det förvånansvärt många som säger att de tänker förverkliga sin dröm genom att vinna på lotto. De öppna svaren tyder också på att när räntorna stiger tenderar människor att finansiera den nödvändiga mellanbetalningen med egna pengar snarare än med ett extra lån när de byter bostad.  

Konsumenternas förtroende måste öka innan man vågar förverkliga drömmen om ett nytt hem 

– Konsumenternas förtroende har varit exceptionellt lågt under en lång tid, och detta återspeglas i resultaten av den enkät som Sb-Hem har beställt, säger chefsekonom för Sparbanksgruppen Henna Mikkonen. 

– Personligen tror jag att konsumenternas förtroende börjar stiga i takt med de positiva ekonomiska nyheterna. Enkäten genomfördes strax innan beskedet om att lågkonjunkturen var över i Finland. ECB:s förväntade första räntesänkning i juni kommer säkert också att ha en positiv inverkan på konsumenternas förtroende. Konsumenternas köpkraft har trots allt ökat under en längre tid, det allmänna sysselsättningsläget i Finland har förblivit bättre än väntat och livsmedelspriserna har redan börjat sjunka något jämfört med för ett år sedan.  

– I takt med att den finländska ekonomin börjar återhämta sig och konsumenternas förtroende stärks kommer även bostadsförsäljningen att börja ta fart. På många orter ökade antalet affärer redan ganska mycket i april jämfört med för ett år sedan, så vi är på väg i en bättre riktning, konstaterar Rantanen. 

 
Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia