Till innehållet
Nyheter

Läget på bostadsmarknaden i Finland har blivit bättre


Antalet bostadsaffärer började öka tydligt i oktober i några städer i Finland. Handeln med nybyggda bostäder, som har stått så gott som stilla, ökade i Vanda med 190 procent, i Jyväskylä med 28,6 procent och i Tammerfors med 18,5 procent jämfört med i oktober i fjol. Sb-Hems vd Jukka Rantanen tror att det kommer att göras fler bostadsaffärer i Finland i november än under motsvarande period i fjol, eftersom förstabostadsköparna har blivit aktivare.

– Vi har börjat kunnat se en upphämtning för bostadshandeln i form av ett ökat antal bostadsaffärer på olika håll i Finland. Genom att förstabostadsköparna har blivit aktivare kommer november att bli en bättre månad på bostadsmarknaden än november i fjol. Detta är den första månaden under detta år som antalet bostadsaffärer är fler än under motsvarande månad 2022, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– När det gäller antalet affärer ligger vi fortfarande på en låg nivå i jämförelse med åren före coronapandemin eller med 2021 som var det bästa året i historien på bostadsmarknaden i Finland. Antalet bostadsaffärer minskade relativt kraftigt redan i oktober i fjol, och i november–december minskade antalet ytterligare jämfört med motsvarande tidsperioder 2021. Nu har emellertid antalet affärer börjat öka i några av de största städerna i Finland. Jag tror att bostadshandeln i Finland kommer att fortsätta att öka sakta men säkert, säger Rantanen.

– I hela Finland gjordes i oktober endast 13,7 procent färre affärer med nya och begagnade bostäder via mäklare än i oktober förra året.  Hur antalet bostadsaffärer utvecklas i december beror på i hur stor omfattning förstabostadsköparnas affärer överförs från november till december. December har traditionellt varit en lugn månad på bostadsmarknaden, med i genomsnitt cirka 4 000 bostadsaffärer. I december i fjol gjorde 3 530 affärer, vilket var klart under genomsnittet. Om affärstakten fortsätter i december på samma sätt som i november kanske vi når plus i fråga om det totala antalet affärer under årets sista kvartal.

Enligt Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonens och min prognos kommer bostadshandel att öka med 15 procent i Finland under nästa år jämfört med i år. Vi tror med andra ord att läget på bostadsmarknaden i Finland kommer att förbättras och att antalet affärer kommer att öka i måttlig takt. Nu äntligen har utvecklingen vänt i en positiv riktning.

Även handeln med nybyggda bostäder visar tecken på en återhämtning på olika håll i Finland

– Det totala antalet affärer med begagnade och nya bostäder låg klart på plus i oktober i Jyväskylä och Kuopio. I Kuopio låg antalet 12,5 procent och i Jyväskylä 9,6 procent på plus. I Jyväskylä ökade antalet affärer med nya bostäder betydligt mer än så, med 28,6 procent. Även i Kuopio var försäljningen av nya bostäder dubbelt så stor som i oktober i fjol, säger Rantanen.

– Allra kraftigast ökade handeln med nybyggda bostäder i oktober i Vanda, där handeln med nybyggda bostäder tredubblades i oktober jämfört med ett år tidigare. Ökningen jämfört med oktober i fjol var 190 procent. I oktober 2022 såldes 10 nya bostäder i Vanda, medan antalet affärer med nya bostäder i oktober i år var hela 29. Även i Finlands tredje största stad Tammerfors verkar handeln med nybyggda bostäder ha tagit fart. Ökningen jämfört med antalet affärer i oktober i fjol var 18,5 procent.

De positivare ekonomiska utsikterna stöder en upphämtning för bostadsmarknaden

– Många av de ekonomiska indikatorer som påverkar bostadshandeln och bostadsköparnas beslut stöder en upphämtning för bostadshandeln. Inflationen har sjunkit betydligt och räntenivån har stabiliserats på omkring fyra procent. Euriborräntorna som används som referensränta på bolån förväntas sjunka åtminstone lite under nästa år, vilket kommer att underlätta situationen för bolåntagare och uppmuntra fler att köpa bostad, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– En annan faktor som talar för ett uppsving för bostadshandeln är att konsumenternas köpkraft äntligen har börjat öka, och den förväntas fortsätta att förbättras under nästa år i Finland. Och även om läget på arbetsmarknaden i Finland har försvagats något och arbetslösheten förväntas öka lite under nästa år, kommer vi osannolikt att få se någon avsevärd nedgång i sysselsättningen.

– För närvarande är det ett utmärkt köpläge i Finland. Det finns ett stort utbud över hela Finland, bostadspriserna har gått ned och säljarna är villiga att förhandla om alla köpevillkor. Om förstabostadsköpare vill hinna utnyttja befrielsen från överlåtelseskatt som avskaffas vid utgången av året, borde de redan ha bestämt sig för vilken bostad de vill köpa. Ett bostadsköp är en affärsprocess som oundvikligen tar tid. Ett bostadsköp är alltid förknippat med risker, och för att undvika dessa bör köparen noggrant ta del av köpobjektet samt dess kondition och bakgrundsuppgifter före det slutgiltiga köpbeslutet, säger Rantanen.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen

Verkställande direktör, eMBA

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Henna Mikkonen

Chefsekonom, Sparbanksgruppen

+358 40 564 7918

henna.mikkonen@saastopankki.fi

Muita uutisia